Umowa zawarta z PKO B.P S.A (Nordea-Habitat) nieważna w całości!

Kredyt we franku

  Dzisiejszy (16.02.2023 r.) wyrok SO w Opolu: Umowa zawarta z PKO B.P S.A (Nordea-Habitat) nieważna w całości! Sąd Okręgowy w Opolu dzisiaj ponownie uznał, że umowa frankowa, tym razem zawarta z dawnym Nordea Bank Polska S.A., którego następcą prawnym jest PKO B.P S.A. była nieważna w całości. Sąd w wyroku: 1. Zasądził na rzecz […]

Kredyt we frankach a upadłość konsumencka

Kredyt we franku

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe mające na celu redukcję lub umorzenie zobowiązań osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Bardzo często do ogłoszenia upadłości konsumenckiej dochodzi przez zaciągnięcie dużych kredytów w bankach. Problemy finansowego z tego tytułu dotyczą także ponad miliona frankowiczów, którzy kilkanaście lat temu zdecydowali się na podpisanie umowy frankowej z bankiem. Z […]

Mamy to! Umowa zawarta z mBank S.A nieważna w całości!

mbank wyrok

  Sąd Okręgowy w Opolu stwierdził w dzisiejszym wyroku nieważność umowy frankowej zawartej z mBank S.A. w całości. Sąd w wyroku: 1. Stwierdził, że umowa jest nieważna w całości od chwili zawarcia; 2. Zasądził na rzecz powodów kwotę 471.033 zł (czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy złote) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia […]

Czy zawsze opłaca się unieważnić umowę frankową?

czy zawsze oplaca sie uniewazniac umowe frankowa

Na początku XXI wieku wiele osób decydowało się na kredyt w obcej walucie. Rozwiązanie wydawało się wówczas niezwykle korzystne – niższe oprocentowanie niż w przypadku kredytu w złotówkach, stosunkowo niskie raty, a także możliwość dostania wyższej kwoty kredytu, która umożliwiała zakup wymarzonej nieruchomości. Nic więc dziwnego, że około 700 000 tysięcy Polaków zdecydowało się na […]

Sądy wstrzymują obowiązek spłaty rat kredytowych

Kredyt we franku

Aktualnie istnieje duża szansa na to, że spłata rat kredytu frankowego zostanie wstrzymana w przypadku spłaty równowartości otrzymanego kapitału – po złożeniu przez frankowicza stosowanego wniosku w czasie trwania procesu. Taki pogląd dominuje wśród sędziów XXVIII Wydziału Cywilnego w Warszawie, który od kwietnia tego roku rozpoznaje wyłącznie sprawy kredytów frankowych. Sędzia Piotr Bednarczyk wskazał, że w sprawach w których spłaty przekroczyły kwotę zaciągniętego kredytu, powinno się wstrzymać dalsze […]

Kolejny nasz sukces! Tym razem przeciwko bankowi PKO B.P. S.A.

Kredyt we franku

W jednej z prowadzonych przez nas spraw frankowych o zapłatę przeciwko PKO BP S.A toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Sąd wydał nakaz zapłaty, w którym nakazał pozwanemu zapłatę na rzecz powódki kwotę 304.003,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 7 lipca 2021 r. do dnia zapłaty. W niniejszej sprawie kredyt (denominowany, czyli tak w którym kwota kredytu została wyrażona w umowie we frankach szwajcarskich) został w całości spłacony, a zatem nasze żądanie zawierało […]

Bank PKO BP ogłosił start programu ugód dla Frankowiczów

Kredyt we franku

„Od dziś nasi klienci będą mieli konkretne rozwiązanie, które pozwoli im szybko i definitywnie rozwiązać problem kredytu walutowego” – powiedział prezes PKO Banku Polskiego Jan Emeryk Rościszewski. Zatem największy bank w Polsce rusza z programem ugód z frankowiczami. Ale czy na pewno warto taką ugodę zawrzeć? Właśnie – oto jest pytanie. I przede wszystkim należy się zastanowić, dlaczego bank wychodzi z masową propozycją ugód, jeśli […]

Ważny wyrok: Umowa frankowa nieważna nie tylko ze względu na klauzule niedozwolone

Kredyt we franku

Przełomowy wyrok? Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w dniu 13 października br. ważny, a być może nawet przełomowy, wyrok w sprawie o unieważnienie umowy kredytowej zawartej we frankach szwajcarskich. Powództwo w przedmiotowej sprawie skierowane było przeciwko bankowi PKO BP S.A i dotyczyło kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego, a więc takiego, w którym kwota kredytu wskazana jest w walucie. Sąd uzasadniając swoje stanowisko wskazał, że podstawą stwierdzenia nieważności umów kredytowych w CHF zawartych między […]

Przewalutowanie kredytu a odfrankowienie – jaka jest różnica?

Kredyt we franku

Na początku lat 2000 wiele osób decydowało się na wzięcie kredytów w obcych walutach, ponieważ miały niższe oprocentowanie niż kredyty w złotówkach. Szczególną popularnością cieszył się wówczas frank szwajcarski. Niestety z czasem waluta zaczęła stopniowo wzrastać, utrzymując się powyżej 4 zł. To właśnie ta sytuacja zmusiła kredytobiorców do rozważenia opcji przewalutowania kredytu w CHF bądź […]

Warto być ostrożnym przy zawieraniu ugody z bankiem w sprawach frankowych

Kredyt we franku

Coraz więcej Klientów dzwoni do naszej kancelarii z informacją, że otrzymali propozycję ugodową od banku w sprawie posiadanego kredytu frankowego. Niektórym Klientom banki wyznaczają datę, w której mają spodziewać się takiej propozycji. Czy jednak warto załatwić tę sprawę szybko i to nie w sądzie, a w placówce banku? Zanim odpowiem na to pytanie wskażę, że ciekawe jest to, iż aktualnie większość moich Klientów otrzymuje propozycję ugodową dopiero po złożeniu w oddziale banku wniosku o wydanie historii spłaty kredytu, […]