Szybsze rozpoznawanie spraw frankowych. Już wkrótce!

odfrankowienie kredytu

Już niedługo w życie wejdą kolejne zmiany w procedurze cywilnej. Ustawa, o której mowa, została uchwalona 7 lipca br. przez Sejm i 28 sierpnia podpisał ją Prezydent. Ustawa wprowadza trzy ważne zmiany na gruncie postępowania cywilnego. Czy będą one miały pozytywny, czy negatywny wpływ na sytuację frankowiczów? Na to pytanie spróbujemy dać Państwu odpowiedź.

Pierwszą dużą zmianą jest to, że już wkrótce adwokaci, radcowie prawni, a także rzecznicy patentowi i biegli sądowi będą mieli obowiązek posiadania konta w portalu informacyjnym sądu. Po drugie – po wejściu w życie nowelizacji, sprawy cywilne, za wyjątkiem tych ze znaczną wartością przedmiotu sporu, będą rozpoznawane w apelacji przez jednoosobowy skład sędziowski. Trzecia zmiana, jaka się pojawi, to wprowadzenie rozpraw zdalnych na stałe, a nie tylko jako rozwiązania tymczasowego.

 

ROZPRAWY ZDALNE – JUŻ NIE TYMCZASOWE ROZWIĄZANIE

 

Jeśli chodzi o rozprawy zdalne, to w tym wypadku możemy śmiało odpowiedzieć, że ta zmiana z pewnością będzie korzystna dla frankowiczów. To właśnie kredytobiorcy kredytów we frankach są obecnie głównymi „użytkownikami” rozpraw zdalnych w czasach COVID-19. To rozwiązanie umożliwia uczestniczenie w rozprawie na odległość, składanie zeznać przez Internet, a czasem nawet pozwala na przekazywanie zeznań do sądu w formie papierowej, co dodatkowo eliminuje stres związany z wystąpieniem publicznym. Rozprawa zdalna eliminuje też koszta (przede wszystkim dojazdów do miejsca rozprawy), a także oszczędza czas – kredytobiorca nie musi bowiem organizować sobie całego dnia pod wizytę w sądzie, a jedynie uczestniczy w samej rozprawie o określonej godzinie i robi to z dowolnego miejsca, w którym ma dostęp do Internetu. Przepis o rozprawach zdalnych wejdzie w życie po 6 m-cach od ogłoszenia.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OKREŚLONYCH ZAWODÓW PRAWNICZYCH – UŁATWIENIE W PROCESIE CYWILNYM

 

Kolejną zmianą, jaką wprowadza ustawa o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, będzie obowiązek rejestracyjny w sądowym portalu informacyjnym, który obejmie adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych oraz biegłych sądowych. Przepis ten zacznie obowiązywać już po 14 dniach od publikacji noweli w Dzienniku Ustaw.

Aktualnie, przedstawiciele wymienionych zawodów nie mają obowiązku posiadania konta w sądowym portalu informacyjnym, co utrudnia to komunikację w sprawach cywilnych. Po nowelizacji ma się to jednak zmienić. Posiadanie konta w portalu informacyjnym sądu umożliwi przeglądanie akt sprawy oraz udostępnianie odpisów lub kopii z nich. Ustawa o zmianach w KPC na stałe wprowadzi również do pracy krajowych sądów tzw. e-doręczenia.

 

JEDNOOSOBOWY SKŁAD W SPRAWACH APELACYJNYCH

 

Kolejną, i można powiedzieć, że najbardziej kontrowersyjną zmianą wprowadzoną przez lipcową nowelizację KPC, jest ta dotycząca pracy sądów drugoinstancyjnych. Zmiana została dodana do projektu na skutek uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia br., z której wynika, że rozpoznawanie spraw apelacyjnych w składach jednoosobowych (na podstawie przepisów z czasu epidemii) jest sprzeczne z Konstytucją RP.

Projektodawcy dodali do ustawy poprawkę, która umożliwia rozpoznawanie spraw apelacyjnych w składach jednoosobowych, ale z pewnymi wyjątkami, mianowicie wyjątki będą dotyczyły spraw o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż 1 mln zł. W takich przypadkach apelacja będzie już rozpatrywana przez trzyosobowe składy sędziowskie.

Od tej reguły mogą się jednak zdarzyć wyjątki. Prezes sądu będzie mógł zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym nawet wówczas, gdy wartość przedmiotu sporu będzie niższa niż 1 mln zł, ale – z uwagi np. na swój zawiły charakter – będzie wymagała analizy przez szersze grono sędziowskie.

 

Możliwość rozpatrzenia sprawy w jednoosobowym składzie sędziowskim również można uznać za rozwiązanie, które przyczyni się do szybszego rozstrzygnięcia danej sprawy w drugiej instancji. Jest to więc kolejne rozwiązanie, które pojawia się w omawianej nowelizacji i które będzie z korzyścią dla frankowiczów.

Obecnie nowelizacja nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, więc wszelkie 14-dniowe czy 6-miesięczne terminy wejścia w życie, będą liczyć się dopiero od tej daty. Ogłoszenie będzie miało z pewnością miejsce w najbliższym czasie.

 

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań co do omawianej nowelizacji i jej wpływu na prowadzone postępowania, zapraszamy do kontaktu.