Szybsze rozpoznawanie spraw frankowych. Już wkrótce!

odfrankowienie kredytu

Już niedługo w życie wejdą kolejne zmiany w procedurze cywilnej. Ustawa, o której mowa, została uchwalona 7 lipca br. przez Sejm i 28 sierpnia podpisał ją Prezydent. Ustawa wprowadza trzy ważne zmiany na gruncie postępowania cywilnego. Czy będą one miały pozytywny, czy negatywny wpływ na sytuację frankowiczów? Na to pytanie spróbujemy dać Państwu odpowiedź. Pierwszą […]

Pozew i proces frankowy – jak się przygotować?

Pozew i proces frankowy - jak się przygotować?

Proces frankowy stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w świecie finansów i prawa. Dotyczy on kredytów hipotecznych zaciągniętych w walutach obcych, głównie we frankach szwajcarskich, które w momencie zawierania umowy były korzystne ze względu na niższe oprocentowanie. W wyniku zmian na rynkach finansowych i skoków kursów walut, raty kredytów stały się […]

Oficjalne pytanie polskiego Sądu do TSUE o zawieszenia spłaty kredytu w sporach z Getin Bankiem. Czy zabezpieczenie będzie końcu możliwe?

Kredyt we franku

Restrukturyzacja Getin Noble Banku S.A. postawiła frankowiczów w trudnej sytuacji, ponieważ z jednej strony ich szanse na odzyskanie nadpłaconych kwot kredytu maleją, a z drugiej nadal muszą dokonywać spłaty kredytu jaki uważają za podlegający unieważnieniu, doprowadzając jednocześnie do bezpodstawnego wzbogacania Banku, bezzasadnie zwiększając skalę koniecznych (w przypadku stwierdzenia nieważności umowy) rozliczeń między stronami. Tym samym […]

W jaki sposób wstrzymać obowiązek spłaty rat kredytu?

kredyt frankowy

  Czy mogę wstrzymać się od spłaty rat kredytu frankowego jeszcze w trakcie trwania postępowania o odfrankowienie lub unieważnienie tego kredytu? Tak – jest to możliwe dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku o zabezpieczenie roszczenia. Czym dokładnie jest owo zabezpieczenie i na jakiej podstawie jest udzielane? W jakiej sytuacji kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty wszystkich rat wstrzymanych […]