Obrona dłużnika

Każdy popełnia błędy. Niestety błędem, który rzucił cień na ostatnią dekadę życia, dla wielu z nas okazało się zawarcie umowy kredytowej na kredyt hipoteczny we franku. Wina za popełnienie tego błędu nie leży jednak po stronie kredytobiorcy. Umowy bankowe na kredyt we franku zawierały w swojej treści tak zwane klauzule abuzywne, czyli nieczytelne i mogące wprowadzać jedną ze stron w błąd. Potwierdza to orzeczenie TSUE i kolejne wyroki sądowe, w myśl których umowy frankowe są unieważniane, lub przewalutowywane (tzw. odfrankowienie). Jeżeli istnieje więc choć mała możliwość, że jesteś osobą, która została wprowadzona w błąd nieczytelną umową frankową to pierwszym krokiem w kierunku zmiany tej sytuacji, jest podjęcie współpracy z godną zaufania kancelarią frankową – taką jak JHC Adwokaci.

Obrona Frankowiczów – darmowa analiza umowy frankowej

Kolejnym krokiem powinna być dokładna analiza umowy frankowej, dzięki czemu dowiesz się, jaka strategia obrony będzie najskuteczniejsza w Twojej sytuacji. Jako kancelaria JHC Adwokaci oferujemy darmową analizę umów frankowych – analiza ta może zostać przeprowadzona po przesłaniu nam skanów umowy kredytowej bądź też na pierwszym spotkaniu w naszej kancelarii w Opolu. Wspólnie podejmiemy decyzję czy lepszą droga będzie ubieganie się o odfrankowienie, czy unieważnienie umowy kredytowej – za doradztwo w tym zakresie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Następnie należy złożyć pozew do sądu – koszt opłaty sądowej wynosi 1000 zł, kwota ta jest zwracana po wygraniu sprawy. Nasza kancelaria reprezentuje interesy frankowicza przed sądem oraz świadczy wsparcie merytoryczne i radcowskie przez cały okres trwania rozprawy sądowej.

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie kredytu oznacza, że ze względu na nieuczciwe zasady przeliczania kursu franka zawarte w umowie kredytowej, taki kredyt powinien być od początku traktowany jako kredyt złotówkowy z oprocentowaniem LIBOR. Zdarza się, że w zgodzie z nowym przelicznikiem kredyt został już spłacony, więc kredytobiorca jest wolny od zadłużenia. Najczęstszą jednak sytuacją w wypadku przewalutowania kredytu jest znaczne zmniejszenie salda zadłużenia.

Co oznacza unieważnienie umowy frankowej?

Unieważnienie umowy zawartej na kredyt we franku oznacza, że zawarte w niej zapisy rażąco wprowadzały kredytobiorcę w błąd. Taka umowa nie miała mocy prawnej, ponieważ jest niezgodna z przepisami prawa, a więc idąc dalej, kredytobiorca nie podpisał z bankiem prawomocnej umowy kredytowej. Orzeczenie sądu o unieważnieniu umowy frankowej jest podstawą do ubiegania się od banku wypłaty wszystkich środków, jakie zostały wpłacone w związku z podpisaniem umowy na kredyt frankowy w okresie do 10 lat wstecz od dnia złożenia pozwu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że takie opłaty to nie tylko raty kapitałowe, ale również odsetki, opłaty za ubezpieczenie kredytowe i ewentualne inne koszty poniesione z tytułu unieważnionej umowy kredytowej.