Pozew i proces frankowy – jak się przygotować?

Pozew i proces frankowy - jak się przygotować?

Proces frankowy stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w świecie finansów i prawa. Dotyczy on kredytów hipotecznych zaciągniętych w walutach obcych, głównie we frankach szwajcarskich, które w momencie zawierania umowy były korzystne ze względu na niższe oprocentowanie. W wyniku zmian na rynkach finansowych i skoków kursów walut, raty kredytów stały się dla wielu frankowiczów niezwykle trudne do spłaty, powodując wiele problemów finansowych. Ponadto, z biegiem czasu, okazało się, że w świetle prawa nie wszystkie umowy frankowe są zgodne z obowiązującymi normami. Stąd tak wiele osób zdecydowało się na proces z bankiem. Jak przygotować pozew? W jaki sposób przebiegać będzie proces? Odpowiadamy poniżej.

Proces frankowy

Celem procesu frankowego jest uzyskanie odszkodowań lub zmiany warunków kredytów tak, aby kredytobiorcy nie musieli ponosić nieuczciwych strat związanych z nieprzewidywalnymi zmianami rynkowymi. W związku z tym, przygotowanie się do procesu frankowego jest niezwykle istotne dla kredytobiorców, którzy chcą walczyć o swoje prawa. Warto w tym wypadku skorzystać z usług sprawdzonej kancelarii frankowej.

Przygotowanie pozwu

Przygotowanie pozwu jest kluczowym etapem w procesie frankowym, gdyż to właśnie na podstawie tego dokumentu sąd oceni zasadność roszczeń i podjęte zostaną dalsze kroki w sprawie. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na jego właściwą strukturę.

Przede wszystkim należy w nim przedstawić swoją sytuację oraz sformułować roszczenia. Muszą one oczywiście bazować na konkretnych przepisach. Następnie, w pozwie tym trzeba opisać szczegółowo historię zaciągnięcia kredytu, kluczowe zapisy umowy oraz okoliczności, które doprowadziły do konfliktu z bankiem.

Warto pamiętać, aby zawsze przytaczać konkretne przepisy prawne, które zostały naruszone przez bank, oraz wyjaśnić, dlaczego uważa się, że działania banku były niezgodne z prawem. Można między innymi odwołać się do orzecznictwa sądowego, wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE czy innych istotnych źródeł prawa.

Przygotowanie się do rozprawy

Rozprawa sądowa to kluczowy moment procesu frankowego, podczas którego ma się możliwość przedstawienia swoich argumentów, dowodów oraz roszczeń przed sądem. Aby efektywnie omówić swoje argumenty, należy pamiętać o kilku, ważnych rzeczach. Jakich?

  • Przygotowanie merytoryczne – dokładna znajomość sprawy: szczegóły umowy kredytowej, dowody, przepisy prawne oraz orzecznictwo. Zrozumienie kontekstu i konkretnych argumentów jest kluczowe dla skutecznej prezentacji swojej sprawy.
  • Jasna i spójna narracja – argumenty muszą być przedstawiane w logicznej kolejności. Należy unikać poruszania kilku wątków na raz.
  • Odpowiednie odniesienia do dowodów – przytaczając swoje opinie, trzeba odwoływać się do odpowiednich dowodów, które zgromadziło się przez te kilka lub kilkanaście lat.

Należy podkreślić, że najrozsądniej jest zdecydować się na współpracę z prawnikiem. Podczas rozprawy przygotuje on wnioski końcowe, przedstawi celne argumenty i pomoże osiągnąć korzystny wyrok. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba samodzielnie formułować pozwu, gdyż zadanie to należy do prawnika.

Coraz więcej frankowiczów decyduje się skierować swoją sprawę frankową do sądu. Aby jednak mieć pewność, że proces zostanie przeprowadzony w sposób merytoryczny i korzystny dla nas, należy przygotować konkretny i trafny pozew. W sporządzeniu dokumentu pomoże sprawdzony prawnik, który może również reprezentować klientów w sądzie. Warto podkreślić, że fachowa pomoc oraz rzetelne przygotowanie się do rozprawy jest kluczowe, w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu.