Wyroki frankowe

Wyroki sądowe

Obecnie do sądu trafia coraz więcej pozwów składanych przez frankowiczów. Nic w tym dziwnego. Postępowanie sądowe jest jednym z najskuteczniejszych sposobów uznania roszczeń przez bank. Aby przygotować odpowiednie pismo wszczynające proces cywilny, należy skorzystać z pomocy doświadczonych prawników.

W naszej kancelarii zajmujemy się sporządzaniem pozwów. Pomagamy również w skompletowaniu potrzebnej dokumentacji kredytowej oraz w jej szczegółowej analizie.

Rozprawa sądowa – pomoc kancelari

Po wyliczeniu wysokości przysługujących klientowi roszczeń, należy wysłać do banku reklamację. Dopiero po uzyskaniu odmowy, można przejść do przygotowywania pozwu. Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę może wynieść od kilku do nawet kilkunastu miesięcy, w zależności od liczby prowadzonych postępowań w danym sądzie. Z racji tego, że przebieg rozprawy frankowej dotyczy wielu zagadnień z zakresu prawa, ekonomii czy gospodarki, sprawę powinno się powierzyć wykwalifikowanemu pełnomocnikowi.

Pomagamy kredytobiorcom w przygotowaniu się do postępowania. Służymy wsparciem i doradztwem na każdym etapie trwania procesu. Nasze usługi obejmują również analizę propozycji ugodowych przedstawianych przez banki podczas postępowania przedsądowego bądź jeszcze przed rozpoczęciem procesu. W sytuacji, gdy polubowne załatwienie sprawy nie jest możliwe, dbamy o prawidłowe prowadzenie postępowania.

Wyroki frankowe

Prowadzimy sprawy sądowe przeciwko następującym bankom:

  • Bank Millenium SA,
  • Getin Noble Bank SA,
  • ING BŚ,
  • MBank SA,
  • PKO BP SA,
  • Raiffeisen Bank International AG,
  • Santander Bank Polska SA i wiele innych.

Naszym klientom pomagamy w dochodzeniu roszczeń, które przysługują z tytułu naruszenia ich interesów. Ma to związek z niedozwolonymi klauzulami zawartymi w umowach kredytowych (indeksowanych i denominowanych) we frankach szwajcarskich. Pozywając bank można uzyskać wyrok:

  • Unieważniający kredyt – w takiej sytuacji sąd stwierdza nieważność zawartej umowy kredytowej między konsumentem a bankiem, ponieważ jest ona sprzeczna z prawem bankowym. Wskazuje klauzule o charakterze abuzywnym. W związku z tym, że umowa pozostaje niewykonalna, zasądza zwrócenie kredytobiorcy wszystkich zapłaconych przez niego kwot od momentu zawarcia umowy do dnia wyroku. Konsument powinien natomiast zwrócić bankowi kwotę kredytu w złotówkach, bez odsetek. Sąd może również orzec o zwróceniu kosztów procesu na rzecz powoda.
  • Odfrankowienie kredytu – umowa zawarta pomiędzy kredytobiorcą a bankiem jest nadal ważna, jednak sąd wskazuje klauzule abuzywne, które powinny ulec wykreśleniu (przy czym kredytodawca nie może na ich miejsce wstawić innych przepisów). Kredyt traktowany jest tak, jakby został wzięty w złotówkach. Z tego powodu bank ma obowiązek zwrócić nadpłatę (z odsetkami) oraz obliczyć wysokość raty w oparciu o oprocentowanie określone w umowie i kwotę kredytu w złotówkach.

Dlaczego warto nas wybrać? Reprezentujemy klientów podczas rozprawy, przygotowujemy niezbędne dokumenty oraz informujemy o postępach w sprawie frankowej. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.