Dochodzenie roszczeń od instytucji finansowych

Jeszcze kilkanaście lat temu kredyt we frankach szwajcarskich wydawał się korzystnym rozwiązaniem dla osób, które chciały zakupić wymarzoną nieruchomość. Wzięcie takiego kredytu wiązało się z niższym oprocentowaniem oraz otrzymaniem od banku wyższej kwoty pieniędzy niż w przypadku zaciągnięcia kredytu w złotówkach (przy takiej samej zdolności kredytowej).

Niestety w związku z niejasnymi warunkami zawartej umowy, zmieniającym się kursem franka szwajcarskiego i naliczanych z tego tytułu dodatkowych opłat, coraz więcej frankowiczów decyduje się wstąpić na drogę sądową po to, by dochodzić swoich praw. Większość prowadzonych aktualnie spraw jest związana z unieważnieniem zawartej umowy frankowej, ponieważ klienci nadal spłacają raty kredytu. Co jednak w sytuacji, gdy doszło już do całkowitej spłaty zobowiązań wobec banku? Wiele osób zastanawia się czy wówczas może dochodzić roszczeń od instytucji finansowych z tytułu niedozwolonych postanowień umownych. Odpowiedź jest twierdząca, należy jednak zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii.

Spłata kredytu frankowego – dochodzenie roszczeń

Całkowita spłata rat kredytu indeksowanego lub denominowanego we frankach szwajcarskich nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez kredytobiorcę. Sąd może uznać zawartą z bankiem umowę kredytową za nieważną również wtedy, gdy przestała obowiązywać (została spłacona). Wielu frankowiczów nie zdaje sobie jednak z tego sprawy, w związku z czym nie podejmują oni żadnych kroków umożliwiających odzyskanie pieniędzy.

Nieważność umowy kredytowej

Po stwierdzeniu nieważności umowy frankowej przez sąd, ze względu na występowanie klauzuli abuzywnych, jest ona traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Zostaje zatem wykluczona z obrotu prawnego.

Skutkiem unieważnienia umowy kredytowej we frankach szwajcarskich jest zwrócenie przez obie strony zobowiązań otrzymanych na podstawie porozumienia. Kredytobiorca powinien oddać bankowi otrzymaną kwotę bez odsetek. Bank natomiast jest zobligowany do zwrócenia wszystkich wpłaconych przez frankowicza środków. Będą to raty z odsetkami, prowizją pobraną w związku z udzieleniem kredytu, składka ubezpieczenia niskiego wkładu własnego oraz wszelkie inne opłaty.

Dochodzenie roszczeń – kancelaria frankowa

Aby wytoczyć powództwo bankowi oraz żądać zwrotu nadpłaconych rat, warto skorzystać z pomocy kancelarii frankowej. Adwokaci przeanalizują dokładnie wszystkie dokumenty (umowę kredytową, harmonogram spłaty kredytu itd.), obliczą wysokość roszczenia, przygotują wezwanie o zapłatę, a także będą reprezentować klienta przed sądem.

Kancelaria prawna Kredyt we Franku mająca siedzibę w Opolu specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z tytułu niedozwolonych klauzuli znajdujących się w umowach kredytowych indeksowanych i denominowanych. Specjaliści oferują kompleksową obsługę prawną, która obejmuje postępowanie przedsądowe, sprawę sądową i realizację wyroku. Działamy na terenie całego kraju, a większość spraw prowadzimy przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Zachęcamy do kontaktu i umówienia się na bezpłatną konsultację. W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą.