Honorarium Kancelarii

Proponujemy Państwu trzy warianty rozliczenia za kompleksowe przeprowadzenia Państwa sprawy, aż do prawomocnego jej zakończenia.

Wariant I

Niskie honorarium wstępne – charakteryzuje się najniższą opłatą wstępną i wyższym procentem od kwoty wygranej dla kancelarii (płatnej dopiero po uprawomocnieniu się wyroku)

Wariant II

Pośredni – charakteryzuje się umiarkowaną opłatą wstępną i umiarkowanym procentem od kwoty wygranej dla kancelarii (płatnej dopiero po uprawomocnieniu się wyroku)

Wariant III

Najtańszy – charakteryzuje się najwyższą opłatą wstępną i 0% procentem od kwoty wygranej dla kancelarii .

 

Szczegóły powyższych wariantów omawiane są na pierwszym spotkaniu/podczas rozmowy telefonicznej, ponieważ ostateczne warunki naszej współpracy uzależnione są od wysokości kredytu i wartości korzyści, jaką Państwo osiągną w związku z wygraniem sprawy sądowej. Gwarantujemy jednak, że obie strony będą zadowolone.

Ważne

Nie pobieramy honorarium za analizę Państwa umowy pod kątem występowania klauzul abuzywnych (niedozwolonych), ani za profesjonalne wyliczenie korzyści, jakie Państwo uzyskają w związku z wygraniem sprawy przeciwko bankowi. W tym celu należy przesłać nam skan umowy lub przynieść dokumenty na pierwsze spotkanie w kancelarii.

Opłata sądowa od pozwu wynosi zawsze 1000 zł i jest zwracana w przypadku wygrania sprawy.