Sprawy frankowe

Na czym polegają sprawy frankowe

Stabilny kurs franka względem złotego, atrakcyjne oprocentowanie i pozostające na niskim poziomie stopy kredytowe – te trzy najczęściej wymieniane przez banki argumenty, kilkanaście lat temu przekonały tysiące Polaków do zaciągnięcia kredytu we frankach. Czas jednak pokazał, że argumenty te miały niewiele wspólnego z rzeczywistością – koszt kredytu w CHF jest nawet o kilkadziesiąt procent wyższy niż koszt kredytu na analogiczną kwotę zaciągniętego w polskiej walucie. Zgodnie z orzeczeniem TSUE banki oferujące kredyt we franku zawierały w umowach oferowanych klientom tak zwane klauzule abuzywne – czyli niedozwolone, nieczytelne i rażące w dobro konsumenta zapisy. Zawarcie klauzul abuzywnych w umowie kredytowej jest podstawą do rozpoczęcia postępowania sądowego, którego celem może być:

 

Jeżeli więc dużą część Twojego miesięcznego budżetu pochłania horrendalnie wysoka rata kredytu zaciągniętego we frankach, to warto podjąć działania, które mogą to zmienić. Jeszcze do niedawna, kredytobiorca praktycznie nie miał szans w walce sądowej z bankiem. Sytuacja ta uległa zmianie ze względu na przełomowe orzeczenie TSUE w sprawie frankowiczów z 03 października 2019. W skrócie, orzeczenie to stwierdza, że w umowach kredytowych zawieranych na udzielenie przez bank kredytu we franku, zawarte były klauzule niedozwolone, które wprowadzają w błąd kredytobiorców. Na podstawie tego i kolejnych orzeczeń wydawanych przez TSUE, wydawane są werdykty przez polskie sądy rejonowe i sądy okręgowe. Jeżeli więc posiadasz kredyt hipoteczny we franku, który spędza Ci sen z powiek to pierwszym krokiem, jaki powinieneś podjąć, jest zapewnienie sobie rzetelnego wsparcia prawnego w zakresie dochodzenia swoich praw w sprawie sądowej. Na podstawie danych takich jak historia kredytu czy wysokość odsetek, wspólnie ocenimy, czy lepszym rozwiązaniem będzie ubieganie się o unieważnienie umowy kredytowej, czy odfrankowienie kredytu. Zarówno odfrankowienie, jak i unieważnienie umowy kredytowej może dotyczyć kredytów indeksowanych i kredytów denominowanych.

Sprawy frankowe – unieważnienie umowy kredytowej w CHF

Jak unieważnić umowę kredytową na kredyt we franku? Jeżeli sąd wykryje klauzule abuzywne (postanowienia niedozwolone w świetle orzeczeń TSUE) w umowie kredytowej, to może zasądzić o unieważnieniu umowy frankowej, ponieważ usunięcie wspomnianych klauzul z umowy uniemożliwia utrzymania jej w mocy prawnej.

Unieważnienie umowy frankowej – konsekwencje

Jakie są konsekwencje unieważnienia umowy na kredyt we franku? Unieważnienie umowy oznacza, że umowa kredytowa z bankiem nigdy nie istniała tak więc:

  • Należy zwrócić bankowi kwotę, która udzielona została w ramach kredytu, chyba że została ona już spłacona
  • Jeżeli kwota, na którą został udzielony kredyt, została już spłacona w ramach dotychczasowych rat, to bank będzie musiał zwrócić nadwyżkę kredytobiorcy
  • Unieważnienie umowy kredytowej stanowi podstawę do wykreślenia hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości, na którą został zaciągnięty kredyt.

Sprawy frankowe – odfrankowienie kredytu

Odfrankowienie kredytu polega na wykreśleniu klauzul abuzywnych z umowy i przemianowaniu kredytu frankowego na kredyt złotówkowy oprocentowany stawką LIBOR. Taki odfrankowiony kredyt jest traktowany jak kredyt złotówkowy od dnia zawarcia umowy z bankiem – w większości przypadków okazuje się, że kredyt został już spłacony, a nadpłata wraca na konto byłego kredytobiorcy.