Oferta

Kancelaria frankowa – Opole

Nasza kancelaria frankowa z Opola specjalizuje się w unieważniania umowy kredytowej indeksowanej i denominowanej oraz w dochodzeniu roszczeń w związku z klauzulami niedozwolonymi znajdującymi się we ww. umowach. Zajmujemy się analizą prawną, negocjujemy z kredytodawcą w imieniu klienta, bierzemy udział w sprawach sądowych przeciwko wszystkim największym bankom, doradzamy w zakresie propozycji ugodowych, a także reprezentujemy klientów na rozprawach, aż do uzyskania prawomocnego wyroku oraz podczas ustalania z bankiem terminu realizacji postanowień wydanych przez sąd.

Kancelaria frankowa – nasza oferta

Kompleksowa obsługa prawna obejmuje pomoc i doradztwo na etapie przedprocesowym (po to by dogadać się z kredytodawcą i polubownie załatwić sprawę), w trakcie rozprawy sądowej oraz po realizacji wyroku. Zajmujemy się przede wszystkim:

  1. Unieważnieniem kredytu we frankach szwajcarskich

Podstawą do unieważnienia kredytu frankowego są klauzule abuzywne. Postanowienia zawarte w treści umowy nie zostały uzgodnione z kredytobiorcą, są całkowicie jednostronne, nie spełniają warunków przejrzystości, przez co naruszają interesy frankowiczów. Jedną z największych korzyści anulowania umowy zawartej przez kredytobiorcę z bankiem jest stwierdzenie jej nieważności od momentu zawarcia. Zobowiązane strony są zobligowane do wzajemnego rozliczenia świadczeń. Bank ma obowiązek zwrócić pobrane od frankowicza opłaty związane z udzieleniem i spłatą kredytu, wraz z odsetkami, prowizją, ratami i kosztem poniesionym w związku z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Kredytobiorca natomiast powinien zwrócić całą kwotę otrzymaną przez bank w ramach kredytu frankowego.

  1. Odfrankowieniem kredytu

Odfrankowienie polega na wykreśleniu z umowy niedozwolonych postanowień. Kredyt nadal obowiązuje, jednak jest traktowany w taki sposób, jakby od początku był zawarty w złotówkach. W związku z tym bank jest zobligowany do zwrócenia kredytobiorcy nadpłaty z odsetkami. Musi również wyliczyć raty zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, w oparciu o kwotę kredytu w złotówkach.

  1. Pomocą prawną podczas rozprawy sądowej

Naszym klientom pomagamy w przygotowaniu pisma wszczynającego proces cywilny, analizie dokumentacji kredytowej oraz w jej skompletowaniu. W sytuacji, gdy nie jest możliwe polubowne rozwiązanie, dbamy o prawidłowy przebieg postępowania.

  1. Obroną dłużnika

W ramach usługi oferujemy darmową analizę umowy frankowej w siedzibie naszej kancelarii w Opolu podczas spotkania z klientem lub po przesłaniu skanu dokumentów. Na tej podstawie ustalamy indywidualną strategię działania i podejmujemy decyzję o sposobie dochodzenia roszczeń w związku z klauzulami abuzywnymi (unieważnienie kredytu frankowego, odfrankowienie kredytu).

  1. Upadłością konsumencką

W sytuacji utraty płynności finansowej i niewypłacalności, warto zdecydować się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oznacza to zwolnienie ze spłaty części lub całości zobowiązań wobec wierzycieli. Aby oddłużyć konsumenta, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu z wykazem majątku, wyceną jego składników oraz spisem wierzycieli, wysokością zadłużenia i terminem spłaty poszczególnych należności.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą.