W jaki sposób wstrzymać obowiązek spłaty rat kredytu?

kredyt frankowy

 

Czy mogę wstrzymać się od spłaty rat kredytu frankowego jeszcze w trakcie trwania postępowania o odfrankowienie lub unieważnienie tego kredytu? Tak – jest to możliwe dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku o zabezpieczenie roszczenia. Czym dokładnie jest owo zabezpieczenie i na jakiej podstawie jest udzielane? W jakiej sytuacji kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty wszystkich rat wstrzymanych w ramach zabezpieczenia? Zapraszamy do lektury.

Zabezpieczenie powództwa – co to takiego?

Instytucja zabezpieczenia została ustanowiona celem ochrony praw i interesów powoda sprawy. Artykuł 730 § 1 kodeksu postępowania cywilnego głosi, że o zabezpieczenie można wnioskować w każdej sprawie cywilnej. W kwestii spraw o unieważnienie kredytu we franku lub o jego przewalutowanie, takie zabezpieczenie może więc dotyczyć wstrzymania obowiązku spłaty rat kredytu, w którego sprawie toczone jest postępowanie. Ponieważ istnieje realna szansa, że sprawa zostanie rozpatrzona na korzyść powoda, to istnieje również przesłanka, by sąd udzielił takiego zabezpieczenia. Zabezpieczenie udzielane jest w formie postanowienia sądowego. Aby je uzyskać, należy w pierwszej kolejności złożyć w sądzie wniosek o zabezpieczenie powództwa. Wniosek ten możemy zredagować samodzielnie, na podstawie ogólnodostępnych wzorów lub skorzystać ze wsparcia prawnego kancelarii takiej jak nasza. Udzielenie zabezpieczenia powodowi w sprawie frankowej, polega na wstrzymaniu obowiązku spłaty rat na czas postępowania sądowego w pierwszej i drugiej instancji. Bank nie ma prawnej możliwości naliczania dodatkowych odsetek od wstrzymanych rat.

Kiedy warto złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia?

Czy w każdej sytuacji warto ubiegać się o zabezpieczenie w postaci wstrzymania obowiązku spłaty rat kredytu frankowego? Oczywiście, zawsze można spróbować wnioskować o udzielenie zabezpieczenia. W praktyce jednak, sądy dużo chętniej udzielają takiego zabezpieczenia osobom, które w ramach dotychczas spłacanych rat pokryły już kwotę udzielonego kredytu (np. otrzymaliśmy 200.000 zł i łącznie tytułem wszelkich wpłat tj. rat kapitałowo-odsetkowych uiściliśmy już na rzecz banku kwotę 200.000 zł).

Ile kosztuje złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia?

Jeżeli wniosek jest składany wraz z pozwem, to jego złożenie jest bezpłatne. Jeżeli o wstrzymanie rat kredytu frankowego postanowimy ubiegać się w trakcie postępowania, to będziemy musieli uiścić jednorazową opłatę w wysokości 100 zł. Najlepszym i najwygodniejszym rozwiązaniem jest jednoczesne zredagowanie pozwu i wniosku, ponieważ informacje zawarte w obu tych dokumentach pokrywają się ze sobą.

Zapraszamy do kontaktu.