Pozew i proces frankowy – jak się przygotować?

Pozew i proces frankowy - jak się przygotować?

Proces frankowy stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w świecie finansów i prawa. Dotyczy on kredytów hipotecznych zaciągniętych w walutach obcych, głównie we frankach szwajcarskich, które w momencie zawierania umowy były korzystne ze względu na niższe oprocentowanie. W wyniku zmian na rynkach finansowych i skoków kursów walut, raty kredytów stały się […]

Wyroki frankowe i dalsze czynności

wyroki frankowe opole

Wyroki frankowe to orzeczenia sądowe dotyczące umów kredytów hipotecznych indeksowanych do waluty szwajcarskiego franka (CHF). W ostatnich latach wiele osób, które zaciągnęły takie kredyty, doświadczyło znaczących trudności finansowych z powodu gwałtownych zmian kursów walutowych. W rezultacie coraz więcej posiadaczy kredytów frankowych zdecydowało się na skierowanie spraw do sądów, domagając się unieważnienia umów lub rekompensaty z […]

Jak pozbyć się kredytu frankowego?

Jak pozbyć się kredytu frankowego?

Kredyt frankowy to temat, który od lat budzi liczne kontrowersje i niepokój wśród wielu polskich kredytobiorców. Wbrew oczekiwaniom, pojęcie to nadal jest aktualne, a tysiące osób ciągle zmaga się z problemem spłaty zobowiązań w tej trudnej walucie. W tym artykule przybliżymy kwestię kredytów frankowych oraz przedstawimy praktyczne porady na pozbycie się tego obciążenia finansowego. Zachęcamy […]

Świetna wiadomość! Kredyt frankowy i przedsiębiorca

Kredyt we franku

  Dzisiaj, kończąc pracowity tydzień otrzymaliśmy długo wyczekiwane postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie. Jest ono nie tylko niezwykle ważne dla naszej Klientki, ale także dla wszystkich przedsiębiorców, którzy posiadają kredyty frankowe. Dlaczego jest ono takie ważne? Ponieważ daje nadzieję na rozpoznanie sprawy sądowej przedsiębiorcom, którzy nie korzystają z uprzywilejowanych opłat sądowych w sprawach frankowych w […]

„Niebezpieczeństwa” kredytu frankowego

kredyt frankowy opole

Jeszcze kilkanaście lat temu kredyt we frankach szwajcarskich wydawał się korzystnym rozwiązaniem dla osób, które marzyły o zakupie własnej nieruchomości. Stabilny kurs CHF, atrakcyjne oprocentowanie i niskie stopy kredytowe sprawiały, że wielu kredytobiorców decydowało się zawrzeć umowę frankową z bankiem. Niestety z czasem okazało się, że kredyt we frankach szwajcarskich naruszał interesy konsumentów i zasady […]

Umowa zawarta z PKO B.P S.A (Nordea-Habitat) nieważna w całości!

Kredyt we franku

  Dzisiejszy (16.02.2023 r.) wyrok SO w Opolu: Umowa zawarta z PKO B.P S.A (Nordea-Habitat) nieważna w całości! Sąd Okręgowy w Opolu dzisiaj ponownie uznał, że umowa frankowa, tym razem zawarta z dawnym Nordea Bank Polska S.A., którego następcą prawnym jest PKO B.P S.A. była nieważna w całości. Sąd w wyroku: 1. Zasądził na rzecz […]

Oficjalne pytanie polskiego Sądu do TSUE o zawieszenia spłaty kredytu w sporach z Getin Bankiem. Czy zabezpieczenie będzie końcu możliwe?

Kredyt we franku

Restrukturyzacja Getin Noble Banku S.A. postawiła frankowiczów w trudnej sytuacji, ponieważ z jednej strony ich szanse na odzyskanie nadpłaconych kwot kredytu maleją, a z drugiej nadal muszą dokonywać spłaty kredytu jaki uważają za podlegający unieważnieniu, doprowadzając jednocześnie do bezpodstawnego wzbogacania Banku, bezzasadnie zwiększając skalę koniecznych (w przypadku stwierdzenia nieważności umowy) rozliczeń między stronami. Tym samym […]

Kredyt we frankach a upadłość konsumencka

Kredyt we franku

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe mające na celu redukcję lub umorzenie zobowiązań osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Bardzo często do ogłoszenia upadłości konsumenckiej dochodzi przez zaciągnięcie dużych kredytów w bankach. Problemy finansowego z tego tytułu dotyczą także ponad miliona frankowiczów, którzy kilkanaście lat temu zdecydowali się na podpisanie umowy frankowej z bankiem. Z […]

Kredyt frankowy – obrona dłużnika

kredyt frankowy - obrona dłuznika

Na początku lat 2000 wiele osób decydowało się na zaciągnięcie kredytu we frankach szwajcarskich, na zakup wymarzonej nieruchomości. Takie rozwiązanie wydawało się wówczas niezwykle korzystne dla kredytobiorców ze względu na kurs franka szwajcarskiego (wynosił około 2 zł), niskie oprocentowanie i możliwość uzyskania wyższej kwoty kredytu hipotecznego niż w przypadku kredytu w złotówkach. Niestety z czasem […]

Mamy to! Umowa zawarta z mBank S.A nieważna w całości!

mbank wyrok

  Sąd Okręgowy w Opolu stwierdził w dzisiejszym wyroku nieważność umowy frankowej zawartej z mBank S.A. w całości. Sąd w wyroku: 1. Stwierdził, że umowa jest nieważna w całości od chwili zawarcia; 2. Zasądził na rzecz powodów kwotę 471.033 zł (czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy złote) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia […]