Upadł Getin Noble Bank S.A. Co to oznacza dla frankowiczów?

frankowicze

W czwartek 20 lipca została ogłoszona upadłość Getin Noble Bank (GNB). Co to oznacza i jakie wiążą się z tym zmiany dla frankowiczów? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź poniżej.

 

Po pierwsze, upadłość GNB wiąże się z tym, iż dochodzenie roszczeń związanych z nieważnością umowy kredytowej wobec tego banku nie będzie już możliwe w drodze powództwa cywilnego. Oczywiście, nie oznacza to, że ścieżka dochodzenia praw w tym zakresie zostaje zamknięta. Będzie ona po prostu inna. Żądania zwrotu określonych kwot wpłaconych bankowi kredytobiorca będzie musiał zgłosić syndykowi banku w toku postępowania upadłościowego.

 

Czy istnieje termin na zgłoszenie takiego żądania?

Tak. Zgodnie z prawem upadłościowym, jest to 30 dni. Termin ten biegnie od dnia zamieszczenia w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) obwieszczenia odnośnie upadłości banku. Trzeba więc od tej pory uważnie obserwować stronę KRZ. Na tej samej stronie należy także zgłosić wierzytelność – tę kwestię rozwiniemy w dalszej części.

 

Jaką rolę odgrywa syndyk? Czego możemy po nim oczekiwać w kontekście umów frankowych, a przede wszystkim – co dzieje się z umowami kredytowymi po ogłoszeniu upadłości?

 

Syndyk jest osobą, która po ogłoszeniu upadłości zarządza masą upadłościową. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, od dnia zamieszczenia w systemie KRZ ogłoszenia o upadłości banku, mają Państwo 30 dni na zgłoszenie swojej wierzytelności, tj. zgłoszenie żądania zwrotu kwot wpłaconych tytułem umowy kredytu. Wspomniane żądanie zgłasza się drogą elektroniczną poprzez stronę Krajowego Rejestru Zadłużonych. Po zgłoszeniu w odpowiedniej formie, żądanie takie zostaje zamieszczone na liście wierzytelności. Negatywne skutki, które mogą spotkać Państwa kredytobiorców, jest nieumieszczenie na liście wierzytelności.

 

Strategia syndyka masy upadłościowej w postępowaniu z frankowiczami pozostaje pod znakiem zapytania, ale warto pamiętać, że linia orzecznicza sprzyja frankowiczom. Wszystko zależy jednak od strategii, jaką podejmie syndyk masy upadłościowej Getin Noble Bank (na którego został wyznaczony Marcin Kubiczek), i czy pójdzie on w kierunku porozumienia się z kredytobiorcami.

Nieumieszczenie na liście wierzytelności – co wtedy?

Jak dowiadujemy się z orzecznictwa Sądu Najwyższego, w celu skutecznego podjęcia postępowania przeciwko bankowi z udziałem syndyka, trzeba wcześniej wyczerpać cały tryb postępowania upadłościowego w zakresie listy wierzytelności. Jeżeli rozstrzygnięcie syndyka w zakresie listy wierzytelności okaże się dla wierzyciela negatywne i wierzyciel nie znajdzie się na liście wierzytelności, to w takiej sytuacji należy złożyć sprzeciw do sędziego-komisarza. W razie nieuwzględnienia sprzeciwu – przysługuje środek w postaci zażalenia, który zgłasza się do sądu upadłościowego. Wtedy stanie się możliwe podjęcie zawieszonego postępowania przeciwko bankowi, wszczętego przed ogłoszeniem upadłości, już z udziałem syndyka.

Spóźnione zgłoszenie wierzytelności – ryzyko

Jeśli wierzytelność została zgłoszona przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności (30 dni), czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym będą skuteczne wobec spóźnionego wierzyciela. Ponadto, spóźnione zgłoszenie wierzytelności wiąże się z ponoszeniem zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego.

Spóźnione zgłoszenie wierzytelności nie będzie miało wpływu na złożone już plany podziału, a spóźniony wierzyciel zostanie uwzględniony jedynie w planach podziału funduszów masy upadłościowej sporządzonych po uznaniu tej wierzytelności.

 

Oznacza to więc, że jeśli wierzyciel spóźni się ze zgłoszeniem swojej wierzytelności tak bardzo, że wszystkie środki z masy upadłościowej zostaną już przez syndyka rozplanowane pomiędzy wierzycieli, to spóźniony wierzyciel nie uzyska środków z postępowania upadłościowego.

 

Reasumując – upływ 30-dniowego terminu na zgłaszanie nie zamyka wierzycielowi ścieżki dochodzenia swoich praw w toku postępowania upadłościowego jego dłużnika. Spóźnienie ma jednak swoje konsekwencje, po pierwsze konieczność poniesienia zryczałtowanych kosztów spowodowanych opóźnieniem, a dodatkowo inne skutki, których dolegliwość będzie zależeć już od rozmiaru owego opóźnienia.

 

Warto więc, dla ochrony własnych interesów, dokonać zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym prawem terminie. Jeżeli jest to niemożliwe, to należy zgłosić wierzytelność jak najszybciej, na wczesnym etapie toczącego się postępowania upadłościowego, aby mieć możliwość uzyskania jak najpełniejszego zaspokojenia interesów.

 

Zaledwie tydzień temu pisaliśmy o tym, że upadłość GNB może wkrótce nastąpić, ale nie spodziewaliśmy się, że nastąpi to w ciągu najbliższych dni.

Więcej:

Ostatni moment na pozwanie GETIN Noble Bank S.A.!

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod nr 600986727.