Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię do prowadzenia sprawy frankowej?

Podejmij decyzję – wygraj z bankiem!

W ostatnich kilku miesiącach udało nam się uzyskać już 10 wyroków z rzędu unieważniających umowy z bankami w całości, w tym kilka w rekordowo krótkim czasie poniżej roku. Nasz zespół składa się z doświadczonych prawników, którzy w sposób profesjonalny pomogą Państwu unieważnić wadliwą umowę kredytu.

Poniżej przedstawiamy wykaz niektórych naszych spraw, które wygraliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, a w których postępowanie sądowe trwało poniżej 1 roku:

Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z 25 maja 2023 r.

umowa uznana za nieważną w całości,
wyrok w niecały rok (11 miesięcy),
zasądzenie na rzecz powodów zwrotu kosztów procesu,
zasądzenie na rzecz powodów łącznie kwoty 119.813,92 oraz kwoty 7.853,74 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27 czerwca 2022 r.

Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z 5 maja 2023 r.

umowa uznana za nieważną w całości,
wyrok w 5 miesięcy,
zasądzenie na rzecz powodów zwrotu kosztów procesu,
zasądzenie na rzecz powodów łącznej kwoty 110.063,85 zł z wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z 26 kwietnia 2023 r.

wyrok w 5 miesięcy,
umowa uznana za nieważną w całości,
zasądzenie na rzecz powodów zwrotu kosztów procesu,
zasądzenie na rzecz powodów kwoty 121.540 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset czterdzieści złote) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 9 grudnia 2022 r.

Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z 6 marca 2023 r.

wyrok w niecały rok,
umowa uznana za nieważną w całości,
zasądzenie na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu,
zasądzenie na rzecz powódki kwoty 793 zł (sto dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 kwietnia 2022 r.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 3 lutego 2023 r.

wyrok w 8 miesięcy,
umowa została uznana przez sąd za nieważną w całości,
zasądzenie na rzecz powodów zwrotu kosztów procesu,
zasądzenie na rzecz powodów kwoty 135.842 zł oraz 79.982 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10 lutego 2023 r.

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości lub pytania co do tego, czy skierować pozew przeciwko bankowi, zapraszamy do kontaktu!

Pomożemy Państwu unieważnić niekorzystną umowę frankową.