Kredyt we frankach – czy można pozwać bank?

Kredyt we frankach - czy można pozwać bank?

Kredyty we frankach szwajcarskich, choć obecnie rzadko udzielane, wciąż pozostają gorącym tematem wśród wielu polskich kredytobiorców. W przeszłości, atrakcyjne warunki takich kredytów skłoniły wiele osób do zaciągnięcia zobowiązania w obcej walucie. Niestety, różnego rodzaju nieprawidłowości związane z umowami kredytowymi sprawiły, że dla wielu osób spłata tego zadłużenia stała się ogromnym wyzwaniem. Czy można zatem pozwać […]

Sprawy frankowe

sprawy frankowe

Kilkanaście lat temu mnóstwo kredytobiorców decydowało się na kredyt we frankach szwajcarskich. Takie rozwiązanie wydawało się wówczas bardzo korzystne ze względu na atrakcyjne oprocentowanie, niskie stopy kredytowe oraz stabilny kurs CHF. Niestety, z czasem okazało się, że koszt kredytu we frankach szwajcarskich jest o wiele wyższy (nawet o kilkadziesiąt procent) niż wskazywałaby to umowa zawarta […]

Kredyt we franku jako ubezpieczenie niskiego wkładu

Kredyt we franku

W założeniu ubezpieczenie niskiego wkładu miało pomagać kredytobiorcom (którzy nie posiadali odpowiedniego wkładu własnego) w zaciągnięciu kredytu, a jednocześnie zabezpieczać bank. Czy w rzeczywistości było to jednak korzystne rozwiązanie? Czym jest ubezpieczenie niskiego wkładu? Ubezpieczenie niskiego wkładu – co to takiego? Osoba decydująca się na wzięcie kredytu powinna dysponować środkami własnymi wynoszącymi co najmniej 20% wartości danej nieruchomości. Do posiadania wkładu własnego byli również zobligowani frankowicze korzystający z: […]

Bank ING przegrywa z frankowiczami w sprawie o opłatę za korzystanie z kapitału

Kredyt we franku

Frankowicze mają zwrócić bankowi tylko to co pożyczyli, a żadna opłata (wynagrodzenie) za korzystanie z kapitału się bankowi nie należy. Zapadł przełomowy wyrok sądu w sprawie żądania przez ING Bank Śląski opłaty za korzystanie przez kredytobiorców z kapitału po unieważnieniu umowy. Sąd już dwukrotnie w tej sprawie uznał, że żadna opłata z tego tytułu się nie należy, ponieważ brak jest w prawie polskim tego typu roszczenia. A nawet gdyby istniało, byłoby sprzeczne z dyrektywą 93/13 dotyczącą ochrony […]