Sprawy frankowe

sprawy frankowe

Kilkanaście lat temu mnóstwo kredytobiorców decydowało się na kredyt we frankach szwajcarskich. Takie rozwiązanie wydawało się wówczas bardzo korzystne ze względu na atrakcyjne oprocentowanie, niskie stopy kredytowe oraz stabilny kurs CHF. Niestety, z czasem okazało się, że koszt kredytu we frankach szwajcarskich jest o wiele wyższy (nawet o kilkadziesiąt procent) niż wskazywałaby to umowa zawarta między frankowiczem a bankiem. Nic więc dziwnego, że obecnie coraz więcej kredytobiorców decyduje się na wszczęcie postępowania sądowego. Podstawą do tego są klauzule abuzywne znajdujące się w treści zawieranych umów frankowych z instytucją finansową.

Sprawy frankowe – proces sądowy

Jeszcze przed rozpoczęciem postępowania sądowego, kredytobiorca powinien skompletować odpowiednią dokumentację. W tym celu warto zdobyć historię kredytu. Po co? Aby dowiedzieć się dokładnie w jaki sposób rozliczano raty na przestrzeni lat, co zaliczano na konto odsetek, a co na poczet kapitału. Do pozwu należy dołączyć również umowę kredytową (wraz z aneksami) oraz regulamin udzielania kredytu frankowego. W analizie dokumentacji pomogą adwokaci i radcy prawni z profesjonalnej kancelarii frankowej.

Po złożeniu pozwu, jego odpis zostaje wysłany przez sąd do banku. Po wymianie stanowisk między frankowiczem a instytucją finansową, wyznaczany jest termin posiedzenia. Zwykle sprawy frankowe nie kończą się na jednej rozprawie. Najpierw sąd przesłuchuje strony, a następnie świadków po to, by potwierdzić okoliczności upoważniające do unieważnienia umowy kredytowej we frankach szwajcarskich.

Sprawy frankowe – unieważnienie kredytu

W przypadku udowodnienia, że w umowie frankowej zawarte były klauzule niedozwolone, sąd może orzec unieważnienie kredytu. Konsekwencją takiego rozwiązania jest stwierdzenie nieważności całej umowy (przestaje ona istnieć w świetle prawa i jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta) i zwrócenie przez strony tego, co sobie wzajemnie świadczyły. W związku z tym bank jest zobowiązany do zwrócenia klientowi kwoty w wysokości rat kredytu, wraz z odsetkami, prowizją, która została pobrana po podpisaniu umowy oraz kosztami opłacenia ubezpieczenia niskiego wkładu. Kredytobiorca natomiast powinien oddać instytucji finansowej kwotę zaciągniętego kredytu w złotówkach, bez odsetek.

Sprawy frankowe – odfrankowienie kredytu

Na czym polega odfrankowienie kredytu? Z umowy frankowej zostają wykreślone niedozwolone przeliczenia walutowe, w związku z czym umowa nadal istnieje, jednak jest traktowana tak, jakby od początku klient zaciągnął kredyt złotówkowy. W przypadku takiego rozwiązania, bank musi zwrócić kredytobiorcy nadpłatę wraz z odsetkami oraz wyliczyć oprocentowanie i raty w oparciu o wysokość kredytu wypłaconego w złotówkach.

Podsumowując, obecnie coraz więcej osób decyduje się wejść na drogę sądową po to, by dochodzić roszczeń w związku z niedozwolonymi klauzulami zawartymi w umowach frankowych. Po analizie dokumentów zgromadzonych przez kredytobiorcę, kancelaria frankowa może ustalić czy bardziej opłaca się unieważnienie kredytu czy odfrankowienie. Jak pokazują statystyki, większość wyroków w sprawach frankowych jest korzystnych dla kredytobiorców.