Kredyt we frankach – czy można pozwać bank?

Kredyt we frankach - czy można pozwać bank?

Kredyty we frankach szwajcarskich, choć obecnie rzadko udzielane, wciąż pozostają gorącym tematem wśród wielu polskich kredytobiorców. W przeszłości, atrakcyjne warunki takich kredytów skłoniły wiele osób do zaciągnięcia zobowiązania w obcej walucie. Niestety, różnego rodzaju nieprawidłowości związane z umowami kredytowymi sprawiły, że dla wielu osób spłata tego zadłużenia stała się ogromnym wyzwaniem. Czy można zatem pozwać bank za kredyt we frankach? Kiedy warto to zrobić? Zachęcamy do lektury!

Pozwanie banku – kto może zdecydować się na ten krok

Wielu kredytobiorców ma wątpliwości, czy posiada odpowiednie podstawy do zakwestionowania swojej umowy zawartej we frankach szwajcarskich. Przede wszystkim przywilej ten dotyczy osób, których roszczenia jeszcze się nie przedawniły. Pozwać bank mogą ci, którzy uważają, że ich umowa kredytowa zawiera nieuczciwe lub nieprawidłowe klauzule, a bank naruszył obowiązujące przepisy, np. nie dostarczył pełnych informacji o ryzykach związanych z kredytem lub wprowadził kredytobiorcę w błąd. Należy jednak pamiętać, że każda sprawa jest rozpatrywana w sposób indywidualny.

Kiedy warto zdecydować się na pozwanie banku?

Frankowicze mogą zdecydować się na konfrontację z bankiem, gdy chcą podjąć się czynności zmierzających do unieważnienia umowy kredytowej w całości bądź w przypadku tak zwanego odfrankowienia kredytu.

Warto zaznaczyć, że wiele spraw toczonych w sądzie przeciwko bankom o unieważnienie umowy frankowej, zostaje rozwiązanych na korzyść frankowiczów. Głównie dlatego, że spora część tych umów zawiera liczne klauzule niedozwolone, czyli tzw. abuzywne, np. dotyczące mechanizmów przeliczania kredytu. W przeszłości, gdy podpisywanie kredytów frankowych było bardzo popularne, niektóre banki tworzyły własne tabele kursowe, które nie odnosiły się w sposób obiektywny do kryteriów rynkowych. Klauzule niedozwolone zawarte w umowie frankowej z konsumentem do dziś są zatem podstawą, dzięki której można kwestionować tę umowę w sądzie.

Na dochodzenie swoich praw w sądzie mogą zdecydować się też osoby, które chcą odfrankowić swój kredyt, czyli przewalutować go na złotówki. W przypadku wygranej bank zwraca nadpłacone raty. Zmniejsza się tym samym znacznie wysokość zadłużenia i znikna ryzyko kursowe.

Czy po spłacie kredytu frankowego nadal można pozwać bank?

Spłacenie całości kredytu nie wyklucza frankowicza z możliwości złożenia pozwu przeciwko bankowi. Oczywiście należy pamiętać, że muszą wystąpić przesłanki do unieważnienia bądź też odfrankowienia umowy. Pozew można wnieść, jeżeli od momentu spłaty kredytu nie upłynęło więcej niż 10 lat. Co ciekawe, 10 czerwca 2021 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydał ważny wyrok w sprawie umów kredytów frankowych. Organ stwierdził, że jeśli kredytobiorca wniósł powództwo w sprawie o ustalenie nieważności umowy, to wówczas takie powództwo nie może ulec przedawnieniu.

Ponadto, w uchwale z dnia 7 maja 2021 roku Sąd Najwyższy wskazał, że termin przedawnienia dla frankowicza zaczyna się dopiero od chwili, gdy zorientuje się on, że jego umowa o kredyt frankowy zawiera klauzule abuzywne lub w inny sposób jest wadliwa.

Podsumowując, osoby, które nadal spłacają kredyty frankowe i zauważyły pewne nieprawidłowości w umowach zawieranych z bankami, mogą starać się o unieważnienie bądź odfrankowienie kredytu. W tym celu mogą pozwać bank do sądu. Na ten krok mogą również zdecydować się osoby, które całkowicie spłaciły już swoje zadłużenie.