Kredyt we frankach a upadłość konsumencka

Kredyt we franku

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe mające na celu redukcję lub umorzenie zobowiązań osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Bardzo często do ogłoszenia upadłości konsumenckiej dochodzi przez zaciągnięcie dużych kredytów w bankach. Problemy finansowego z tego tytułu dotyczą także ponad miliona frankowiczów, którzy kilkanaście lat temu zdecydowali się na podpisanie umowy frankowej z bankiem. Z […]

Mamy to! Umowa zawarta z mBank S.A nieważna w całości!

mbank wyrok

  Sąd Okręgowy w Opolu stwierdził w dzisiejszym wyroku nieważność umowy frankowej zawartej z mBank S.A. w całości. Sąd w wyroku: 1. Stwierdził, że umowa jest nieważna w całości od chwili zawarcia; 2. Zasądził na rzecz powodów kwotę 471.033 zł (czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy złote) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia […]

Dobre wieści dla frankowiczów! Banki mogą szykować się na przegraną?

Kredyt we franku

Luty to szczególny miesiąc dla frankowiczów, bowiem ma wówczas zostać ogłoszona opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE na temat tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. W ostatnich dniach instytucja wypowiedziała się jednak w bardzo podobnej sprawie. Rozstrzygnięcie może dodać otuchy konsumentom pozywającym banki. W sądach masowo w ostatnich latach wydawane są wyroki uznające umowy kredytowe […]

Unieważnienie kredytu we frankach

odfrankowanie-umowy-hero

Zakup własnej nieruchomości to marzenie wielu osób. Niestety procedura uzyskania środków potrzebnych na ten cel nie zawsze jest prosta. Nic więc dziwnego, że jeszcze kilkanaście lat temu wielu kredytobiorców decydowało się na zaciągnięcie kredytu we frankach szwajcarskich po to, by kupić dom. Z czasem okazało się jednak, że z pozoru atrakcyjne rozwiązanie, jakim był niewątpliwie […]

Dlaczego warto złożyć pozew dla samej propozycji ugodowej?

Kredyt we franku

W ostatnim czasie zauważyłam, że banki coraz chętniej przedstawiają moim Klientom propozycje ugodowe, które są warte rozważenia, a co wcześniej się nie zdarzało. Od lat reprezentuję Frankowiczów, dzięki czemu jest w stanie stwierdzić tę okoliczność na podstawie wielu prowadzonych spraw. Ciekawe, warte rozważenia propozycje ugodowe składane są przez banki od zaledwie kilku tygodni i najczęściej […]

O co można pozwać bank po spłaceniu kredytu we frankach?

O co można pozwać bank po spłaceniu kredytu we frankach?

Jeszcze kilka lat temu kredyt we frankach szwajcarskich wydawał się najlepszym rozwiązaniem dla osób, które zamierzały kupić wymarzony dom, jednak nie dysponowały wymaganym wkładem własnym. Po podpisaniu umowy frankowej z bankiem, kredytobiorca otrzymywał wyższą kwotę pieniędzy niż miałoby to miejsce w przypadku kredytu zaciągniętego w złotówkach. Kolejną korzyścią takiego rozwiązania było dogodne oprocentowanie. Niestety podczas […]

Co zrobić, gdy bank wypowie umowę kredytu we frankach?

kredyt we frankach

Utrata stałego źródła dochodu czy nagła choroba to jedne z najczęstszych przyczyn problemów finansowych. Również rosnące ceny produktów i usług oraz różnego rodzaju zdarzenia losowe (np. wypadek), mogą prowadzić do poważnych kłopotów i zaciągania kolejnych pożyczek przez Frankowiczów. W przypadku, gdy kredytobiorca nie spłaca regularnie comiesięcznych rat kredytu we frankach oraz rośnie jego zadłużenie, bank […]

Skutki unieważnienia umowy frankowej

umowa frankowa

  Kredyt we frankach miał być korzystnym rozwiązaniem dla kredytobiorców. Kusił niskim oprocentowaniem, stabilnym kursem i atrakcyjnymi warunkami, dlatego w pierwszej dekadzie XXI wieku tak wiele osób zdecydowało się na jego zaciągnięcie. Niestety drożejący frank i stopniowy wzrost stopy procentowej sprawił, że wysokość rat uległa nagłemu podwyższeniu. Nic więc dziwnego, że w obliczu takiej sytuacji […]

Sądy wstrzymują obowiązek spłaty rat kredytowych

Kredyt we franku

Aktualnie istnieje duża szansa na to, że spłata rat kredytu frankowego zostanie wstrzymana w przypadku spłaty równowartości otrzymanego kapitału – po złożeniu przez frankowicza stosowanego wniosku w czasie trwania procesu. Taki pogląd dominuje wśród sędziów XXVIII Wydziału Cywilnego w Warszawie, który od kwietnia tego roku rozpoznaje wyłącznie sprawy kredytów frankowych. Sędzia Piotr Bednarczyk wskazał, że w sprawach w których spłaty przekroczyły kwotę zaciągniętego kredytu, powinno się wstrzymać dalsze […]

Kolejny nasz sukces! Tym razem przeciwko bankowi PKO B.P. S.A.

Kredyt we franku

W jednej z prowadzonych przez nas spraw frankowych o zapłatę przeciwko PKO BP S.A toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Sąd wydał nakaz zapłaty, w którym nakazał pozwanemu zapłatę na rzecz powódki kwotę 304.003,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 7 lipca 2021 r. do dnia zapłaty. W niniejszej sprawie kredyt (denominowany, czyli tak w którym kwota kredytu została wyrażona w umowie we frankach szwajcarskich) został w całości spłacony, a zatem nasze żądanie zawierało […]