Umowa zawarta z PKO B.P S.A (Nordea-Habitat) nieważna w całości!

 

Dzisiejszy (16.02.2023 r.) wyrok SO w Opolu: Umowa zawarta z PKO B.P S.A (Nordea-Habitat) nieważna w całości!

Sąd Okręgowy w Opolu dzisiaj ponownie uznał, że umowa frankowa, tym razem zawarta z dawnym Nordea Bank Polska S.A., którego następcą prawnym jest PKO B.P S.A. była nieważna w całości.

Sąd w wyroku:

1. Zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 44.648 zł oraz 44.977 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 9 lutego 2021 r. (dzień odmowy uznania reklamacji);
2. Zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu.

O stwierdzenie nieważności umowy nie wnosiliśmy, ponieważ kredyt został spłacony w trakcie trwania postępowania.

Ważne! Odsetki należne kredytobiorcom od zasadzonej kwoty wynoszą na dzień dzisiejszy 40.608 zł.

Sprawa trwała niecałe 2 lata – pozew złożony 11 maja 2021.
Wyrok nie jest prawomocny. Sygnatura akt: IC 1169/21

Osoby, które nadal się wahają żeby pozwać bank zapraszamy do kontaktu – pomożemy Państwu unieważnić niekorzystną umowę frankową.

Miłego dnia.

 

Zapraszamy na nasze strony, gdzie publikujemy najważniejsze informacje w sprawach frankowych:

https://www.facebook.com/jhcadwokaci/

https://www.facebook.com/KancelariaSprawFrankowych/