Świetna wiadomość! Kredyt frankowy i przedsiębiorca

 

Dzisiaj, kończąc pracowity tydzień otrzymaliśmy długo wyczekiwane postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie. Jest ono nie tylko niezwykle ważne dla naszej Klientki, ale także dla wszystkich przedsiębiorców, którzy posiadają kredyty frankowe.

Dlaczego jest ono takie ważne?

Ponieważ daje nadzieję na rozpoznanie sprawy sądowej przedsiębiorcom, którzy nie korzystają z uprzywilejowanych opłat sądowych w sprawach frankowych w przeciwieństwie do konsumentów. W przedmiotowej sprawie wraz z pozwem o stwierdzenie nieważności umowy indeksowanej do CHF złożyliśmy wniosek o zwolnienie powódki od kosztów sądowych, ponieważ opłata sądowa w jej sprawie wynosiła ponad 130.000 zł (tak – sto trzydzieści tysięcy złotych). Wartość przedmiotu sporu w sprawie stanowi z kolei kwota 2.739.349 złotych, a zatem jest o co walczyć.

I udało się!

Sąd postanowił zwolnić powódkę od kosztów sądowych powyżej kwoty 10.000 zł (dziesięciu tysięcy), dzięki czemu otworzyła się nam droga do procesu o stwierdzenie nieważności umowy w całości od chwili zawarcia. Brak zwolnienia oznaczałby bowiem szybkie zakończenie sprawy, jeszcze przed jej merytorycznym rozpoczęciem.

To naprawdę świetna wiadomość – walczymy dalej!

 

 

zwolnenie od kosztów Czerwik