Upadł Getin Noble Bank S.A. Co to oznacza dla frankowiczów?

frankowicze

W czwartek 20 lipca została ogłoszona upadłość Getin Noble Bank (GNB). Co to oznacza i jakie wiążą się z tym zmiany dla frankowiczów? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź poniżej.   Po pierwsze, upadłość GNB wiąże się z tym, iż dochodzenie roszczeń związanych z nieważnością umowy kredytowej wobec tego banku nie będzie już możliwe w […]

Świetna wiadomość! Kredyt frankowy i przedsiębiorca

Kredyt we franku

  Dzisiaj, kończąc pracowity tydzień otrzymaliśmy długo wyczekiwane postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie. Jest ono nie tylko niezwykle ważne dla naszej Klientki, ale także dla wszystkich przedsiębiorców, którzy posiadają kredyty frankowe. Dlaczego jest ono takie ważne? Ponieważ daje nadzieję na rozpoznanie sprawy sądowej przedsiębiorcom, którzy nie korzystają z uprzywilejowanych opłat sądowych w sprawach frankowych w […]

Oficjalne pytanie polskiego Sądu do TSUE o zawieszenia spłaty kredytu w sporach z Getin Bankiem. Czy zabezpieczenie będzie końcu możliwe?

Kredyt we franku

Restrukturyzacja Getin Noble Banku S.A. postawiła frankowiczów w trudnej sytuacji, ponieważ z jednej strony ich szanse na odzyskanie nadpłaconych kwot kredytu maleją, a z drugiej nadal muszą dokonywać spłaty kredytu jaki uważają za podlegający unieważnieniu, doprowadzając jednocześnie do bezpodstawnego wzbogacania Banku, bezzasadnie zwiększając skalę koniecznych (w przypadku stwierdzenia nieważności umowy) rozliczeń między stronami. Tym samym […]

Świetna wiadomość dla Frankowiczów, którzy posiadają kredyty w Getin Banku.

Kredyt we franku

Świetna wiadomość w poniedziałek dla Frankowiczów, którzy posiadają kredyty w Getin Banku. Uzyskaliśmy pierwsze zabezpieczenie w sprawie przeciwko Getin Bankowi (wniosek został złożony już po ogłoszeniu przymusowej restrukturyzacji ). W związku z tym: Kredytobiorca nie musi płacić rat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia sprawy sądowej. Nawet jeśli BFG będzie składał wniosek o zawieszenie postępowania, a […]