Przewalutowanie kredytu a odfrankowienie – jaka jest różnica?

Na początku lat 2000 wiele osób decydowało się na wzięcie kredytów w obcych walutach, ponieważ miały niższe oprocentowanie niż kredyty w złotówkach. Szczególną popularnością cieszył się wówczas frank szwajcarski. Niestety z czasem waluta zaczęła stopniowo wzrastać, utrzymując się powyżej 4 zł. To właśnie ta sytuacja zmusiła kredytobiorców do rozważenia opcji przewalutowania kredytu w CHF bądź odfrankowienia. Na czym polegają obie procedury?

 

Kredyt we frankach – co warto wiedzieć?

 

Osoby, które podjęły decyzję o wzięciu kredytu we frankach, mogły skorzystać z:

  • Kredytu indeksowanego – kredyt udzielany był w złotówkach, następnie kwota waloryzowana była do franka szwajcarskiego, przy czym to kredytobiorca ponosił koszty przewalutowania. Wysokość spłacanego zobowiązania zależała od kursu obcej waluty (CHF). Kredyt spłacany w złotówkach.
  • Kredytu denominowanego – wartość kredytu ustalana była we franku szwajcarskim. Wypłata środków oraz spłata rat następowała w złotówkach zgodnie z aktualnym kursem waluty. Kredytobiorca nie zawsze posiadał wiedzę na temat wysokości otrzymanego kredytu, ponieważ była ona zależna od kursu waluty w dniu uruchomienia zobowiązania.

Warto nadmienić, że wiele osób zdecydowało się na kredyt we frankach, ponieważ nie posiadały zdolności kredytowej w złotówkach lub nie dysponowały odpowiednimi środkami finansowymi. Minimalny wkład własny wynosi bowiem 20% od nabywanej nieruchomości.

 

Przewalutowanie kredytu – na czym polega?

 

Przewalutowanie kredytu polega na przeliczeniu kwoty pozostałej do spłaty z franków szwajcarskich na złotówki. W ten sposób frankowicz staje się kredytobiorcą złotówkowym. Przeliczenie odbywa się zgodnie z kursem waluty z dnia przewalutowania. Rozważając tę opcję należy zatem wziąć pod uwagę to, że kurs może być wyższy niż w momencie zaciągnięcia kredytu.

Zmianie ulega oprocentowanie kredytu, które jest wyższe od wyjściowego, czego skutkiem jest zwiększenie spłacanej raty. Rata kredytu wziętego w PLN naliczana jest według wskaźnika referencyjnego WIBOR – aktualnie wynosi 6,88%, a nie na podstawie wskaźnika LIBOR (od 2022 r. SARON), który aktualnie nadal jest ujemny i wynosi -0,75% i który jest stosowany przy kredytach walutowych.

Czym jest odfrankowienie kredytu?

 

Odfrankowienie kredytu to szereg działań sądowych podejmowanych przez kredytobiorcę i kancelarię prawną w celu obalenia klauzul nieważnych w świetle prawa, czyli abuzywnych. Są to wszelkie postanowienia, które nie były uzgodnione z klientem w trakcie zawierania umowy kredytowej. Przykładem mogą być przede wszystkim zapisy dotyczące sposobu przeliczenia kwoty wypłaconego kredytu na kwotę wyrażoną w CHF, w tym sposobu obliczenia zadłużenia kredytobiorcy oraz zapisy związane z sposobem spłaty kredytu. W tej kategorii mieszczą się również zapisy dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu, które według UOKiK naruszały one interesy kredytobiorców, ponieważ nie zapewniały ochrony ubezpieczeniowej, a także obarczały wszystkimi kosztami osoby starające się o kredyt. Ponadto klienci nie wiedzieli jakiej wysokości będą opłaty za ubezpieczenie oraz jaki był przewidywany czas trwania ubezpieczenia.

Umowy kredytowe, które zostały uznane przez sąd za niedozwolone (np. z racji przeniesienia na osobę spłacającą kredyt wszelkich odpowiedzialności za wahania waluty i jej wymiany z PLN na CHF), nie wiążą prawnie kredytobiorcy, a więc mogą zostać uznane za bezskuteczne. Klient spłaca kredyt jako złotowy, przy czym ustalone w pierwotnym dokumencie oprocentowanie nie ulegnie żadnej zmianie (zostaje wskaźnik LIBOR). W wyniku odfrankowienia kredytu zwrócone zostają również nienależnie uiszczone świadczenia, tzw. nadpłata z tytułu indeksacji/denominacji..

 

Przewalutowanie kredytu czy odfrankowienie – co wybrać?

 

Przewalutowanie kredytu a odfrankowienie to dwie odrębne procedury, które znacząco się od siebie różnią. Zmiana franków szwajcarskich na złotówki to opłacalne rozwiązanie w przypadku zauważalnego spadku kursu CHF w odniesieniu do PLN, a jak wiadomo frank szwajcarski jest aktualnie na rekordowo wysokim poziomie tj. 1 CHF= 4,62 PLN. Należy również pamiętać o tym, że oprocentowanie naliczane jest według stawki WIBOR, nie LIBOR. W obecnej zatem sytuacji, gdy stopy procentowe stale rosną, a ekonomiście przewidują ich dalszy wzrost zdecydowanie nie jest to dobry moment na przewalutowanie kredytu.

Tymczasem odfrankowienie kredytu pozwala przeliczyć kredyt frankowy na złotowy od chwili jego zawarcia z bardzo korzystnym oprocentowaniem. Co zatem wybrać? Wątpliwości nie ma – jeżeli nie chcemy próbować unieważnić posiadamy kredyt frankowy, zdecydowanie warto doprowadzić do jego sądowego odfrankowienia, w czym chętnie Państwu pomożemy.