Jak pozbyć się kredytu frankowego?

Jak pozbyć się kredytu frankowego?

Kredyt frankowy to temat, który od lat budzi liczne kontrowersje i niepokój wśród wielu polskich kredytobiorców. Wbrew oczekiwaniom, pojęcie to nadal jest aktualne, a tysiące osób ciągle zmaga się z problemem spłaty zobowiązań w tej trudnej walucie. W tym artykule przybliżymy kwestię kredytów frankowych oraz przedstawimy praktyczne porady na pozbycie się tego obciążenia finansowego. Zachęcamy do lektury.

Kredyt frankowy – co to jest?

Kredyt frankowy to rodzaj kredytu hipotecznego lub konsumpcyjnego, który został udzielony w walucie obcej, w tym przypadku we frankach szwajcarskich (CHF). Tego typu kredyty były szczególnie popularne w Polsce w latach 2005-2008 ze względu na niższe oprocentowanie w porównaniu do pożyczek oferowanych przez banki w złotówkach. Jednak z biegiem czasu frank szwajcarski zyskiwał na wartości, co sprawiło, że wielu kredytobiorców musiało spłacać znacznie wyższe raty, niż początkowo zakładano.

Kredyt frankowy – jak się pozbyć?

Kredytu bankowego zaciągniętego we frankach szwajcarskich można pozbyć się na kilka sposobów, między innymi starając się o jego unieważnienie lub domagając się jego odfrankowienia. Inną propozycją jest również jednorazowa spłata długu, choć nie zawsze jest to opłacalne rozwiązanie.

Spłacenie kredytu frankowego

Jednorazowe spłacenie kredytu frankowego z ekonomicznego punktu widzenia jest zwykle dość nieopłacalne. Przede wszystkim dlatego, że kurs franka szwajcarskiego jest najczęściej wysoki, a oprocentowanie kredytów powiązanych z CHF jest niskie.

Najlepiej jest zatem spłacać dalsze raty i oczekiwać aż kurs franka szwajcarskiego znacząco spadnie.

Unieważnienie kredytu frankowego

Aby unieważnić kredyt we frankach szwajcarskich, należy wytoczyć powództwo przeciwko bankowi, natomiast należy liczyć się z tym, że proces trwa zwykle około 2-3 lat, ponieważ sprawa wymaga dokładnej i indywidualnej analizy okoliczności.

Podstawą do unieważnienia umowy kredytowej we frankach szwajcarskich może być:

  • naruszenie przepisów prawa – jeśli bank nie przestrzegał obowiązujących wówczas przepisów, na przykład nie poinformował kredytobiorcy o wszystkich kosztach i ryzykach związanych z kredytem we frankach szwajcarskich, zaniechanie to może stanowić podstawę do unieważnienia umowy,
  • klauzula abuzywna – jeśli umowa kredytu zawierała nieuczciwe postanowienia na niekorzyść kredytobiorcy, mogą one zostać uznane za abuzywne i prowadzić do unieważnienia umowy. Przykładem takiej klauzuli może być jednostronna możliwość zmiany oprocentowania przez bank,
  • wada oświadczenia woli – jeśli kredytobiorca udowodni, że zawarł umowę kredytową pod wpływem błędu, wprowadzenia w błąd lub groźby ze strony banku, może to stanowić podstawę do unieważnienia umowy.

Odfrankowienie kredytu

Najprościej mówiąc, kredyt frankowy zostaje przewalutowany na PLN. Z umowy kredytowej zostają usunięte niedozwolone postanowienia umowne i uznaje się, że frankowicz spłacał kredyt w zawyżonej kwocie. W przypadku wygrania procesu otrzymuje on od banku zwrot nadpłaconych rat. W następstwie tego zabiegu kredytobiorca spłaca nadal kredyt na znacznie lepszych warunkach, a dodatkowo jego rata się zmniejsza.

Istnieje kilka sposobów na to, aby pozbyć się całkowicie kredytu frankowego. Przede wszystkim można spłacić go w całości, co jest jednak często dosyć nieopłacalne lub też starać się o unieważnienie kredytu, na przykład ze względu na zawarte w umowie klauzule abuzywne. Dobrą opcją jest również przewalutowanie kredytu frankowego na złotówki, w tym wypadku trzeba nadal spłacać regularnie raty, jednak na dużo korzystniejszych warunkach.