Sądy wstrzymują obowiązek spłaty rat kredytowych

Kredyt we franku

Aktualnie istnieje duża szansa na to, że spłata rat kredytu frankowego zostanie wstrzymana w przypadku spłaty równowartości otrzymanego kapitału – po złożeniu przez frankowicza stosowanego wniosku w czasie trwania procesu. Taki pogląd dominuje wśród sędziów XXVIII Wydziału Cywilnego w Warszawie, który od kwietnia tego roku rozpoznaje wyłącznie sprawy kredytów frankowych. Sędzia Piotr Bednarczyk wskazał, że w sprawach w których spłaty przekroczyły kwotę zaciągniętego kredytu, powinno się wstrzymać dalsze […]

Ważne wsparcie Frankowiczów przez Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK

Kredyt we franku

Rzecznik Finansowy oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) są ustawowymi organami państwowymi powołanymi przez polskie struktury rządowe. Pierwszy z wymienionych organów reprezentuje interesy i chroni klientów podmiotów rynku finansowego (czyli reprezentuje i chroni m.in. kredytobiorców w stosunkach z bankami), natomiast drugi realizuje zadania z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (czyli również chroni m.in. kredytobiorców będących konsumentami w relacjach z bankami). Zatem w przypadku sporów sądowych między kredytobiorcami a bankami, oba […]