Unieważnienie kredytu we frankach

odfrankowanie-umowy-hero

Zakup własnej nieruchomości to marzenie wielu osób. Niestety procedura uzyskania środków potrzebnych na ten cel nie zawsze jest prosta. Nic więc dziwnego, że jeszcze kilkanaście lat temu wielu kredytobiorców decydowało się na zaciągnięcie kredytu we frankach szwajcarskich po to, by kupić dom. Z czasem okazało się jednak, że z pozoru atrakcyjne rozwiązanie, jakim był niewątpliwie kredyt frankowy, okazało się niekorzystne ze względu na klauzule abuzywne. Obecnie coraz więcej osób dochodzi roszczeń od banku z tego tytułu. Co można uzyskać pozywając instytucję finansową? Na czym polega unieważnienie kredytu we frankach szwajcarskich?

Unieważnienie umowy kredytowej w trakcie spłaty kredytu frankowego

Jeśli w momencie zawierania umowy frankowej z bankiem, kredytobiorca nie został poinformowany o konkretnych postanowieniach, naruszyło to w rażący sposób jego interesy. Narzucanie przez instytucję finansową określonych warunków bez uzgodnienia tego z zainteresowanym jest sprzeczne zarówno z prawem, jak i z dobrymi obyczajami. W związku z klauzulami abuzywnymi, frankowicz, który nadal spłaca kredyt we frankach szwajcarskich może wystąpić o jego unieważnienie. Wówczas sąd stwierdza nieważność całej umowy, nie tylko przeliczeń walutowych.

Na czym polega unieważnienie kredytu frankowego? Bank jest zobligowany do zwrócenia kredytobiorcy kwoty w wysokości rat kredytu, łącznie z odsetkami, prowizją, która została pobrana po podpisaniu umowy oraz kosztami poniesionymi w związku z opłaceniem ubezpieczenia niskiego wkładu. Frankowicz natomiast powinien oddać instytucji finansowej świadczenie w wysokości kwoty zaciągniętego kredytu, bez odsetek.

Unieważnienie kredytu frankowego po spłacie

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że również po całkowitej spłacie kredytu frankowego można dochodzić roszczeń z tytułu niedozwolonych postanowień zawartych w umowie kredytowej. Jednak, aby sąd unieważnił kredyt we frankach szwajcarskich, kredytobiorca musi udowodnić, że nie został poinformowany o warunkach, a więc nie miał możliwości ich negocjowania z bankiem.

W przypadku unieważnienia umowy frankowej po spłacie kredytu, konsekwencje będą takie same jak w sytuacji ciągłego spłacania rat przez kredytobiorców. Oznacza to, że umowa pomiędzy frankowiczem a instytucją finansową przestaje istnieć, traktowana jest tak, jakby nie została nigdy zawarta, a obie strony są zobowiązane do zwrócenia świadczeń.

Unieważnienie kredytu we frankach szwajcarskich – podsumowanie

Zwykle swoich praw na drodze sądowej dochodzą kredytobiorcy, którzy wciąż spłacają raty kredytu frankowego. Dlaczego? Ponieważ kredyt jest nadal zależny od zmiennego kursu waluty, w związku z czym bardzo często wysokość poszczególnych rat przekracza możliwości finansowe frankowicza. Nie oznacza to jednak, że po uregulowaniu kredytu również nie można wystąpić do sądu o unieważnienie umowy zawartej z bankiem. Stwierdzenie nieważności kredytu frankowego polega na zwróceniu przez strony (kredytobiorcę i bank) świadczeń. Przez bank wszystkich zapłaconych kwot przez frankowicza od dnia zawarcia umowy. Przez kredytobiorcę kwoty wypłaconego kredytu w PLN.