Kolejny nasz sukces! Tym razem przeciwko bankowi PKO B.P. S.A.

W jednej z prowadzonych przez nas spraw frankowych o zapłatę przeciwko PKO BP S.A toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Sąd wydał nakaz zapłaty, w którym nakazał pozwanemu zapłatę na rzecz powódki kwotę 304.003,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 7 lipca 2021 r. do dnia zapłaty. W niniejszej sprawie kredyt (denominowany, czyli tak w którym kwota kredytu została wyrażona w umowie we frankach szwajcarskich) został w całości spłacony, a zatem nasze żądanie zawierało wniosek o zapłatę kwoty, którą Klientka uiściła na rzecz banku od chwili zawarcia umowy, do dnia spłaty.

Kredyt we franku

Nakaz zapłaty jest nieprawomocny, jednak jesteśmy dobrej myśli, co do wyniku końcowego.

P.S. Jest to kolejny dowód na to, że warto wytoczyć bankowi proces o zwrot nadpłaty (tzw. spreadu) lub o unieważnienie umowy i o zapłatę. Zachęcamy do wzięcia sprawy we własne ręce i podjęcia decyzji o wytoczeniu bankowi powództwa. Nie ma na co dłużej czekać – uchwała Sądu Najwyższego prawdopodobnie nie zapadanie w przeciągu dwóch najbliższych lat, a tymczasem wielu Frankowiczów wygrywa sprawy o unieważnienie umowy hipotecznej (zarówno kredytów denominowanych, jak i indeksowanych) we frankach szwajcarskich.

Przeanalizujemy bezpłatnie Państwa umowę, wytłumaczymy niejasności i wytoczymy proces bankowi.

Czekamy na kontakt i skan umowy kredytowej – resztę zrobimy za Państwa.