Ile spraw wygrali frankowicze?

Ile spraw wygrali frankowicze?

Kiedy w 2008 roku szwajcarski frank zaczął gwałtownie zyskiwać na wartości, tysiące Polaków zaczęło odczuwać finansowe konsekwencje decyzji wzięcia kredytu we frankach szwajcarskich. Od tego momentu frankowicze zaczęli zmagać się nie tylko z rosnącym długiem, ale również z bankami, które w sposób nieuczciwy informowały ich o konsekwencjach zaciągnięcia kredytu we frankach. Ile spraw wygrali frankowicze? Czy rzeczywiście można wygrać z bankiem? Zachęcamy do lektury.

Popularyzacja kredytów frankowych

Kredyty frankowe spopularyzowały się w Polsce na początku XXI wieku. W tym czasie banki zaczęły aktywnie promować kredyty hipoteczne denominowane w szwajcarskich frankach. Oferta była kusząca – niskie stopy procentowe, niższe miesięczne raty w porównaniu do kredytów w złotówkach. Wiele rodzin, marzących o własnym mieszkaniu czy domu, zdecydowało się skorzystać z tej propozycji.

Jednak wszystko zaczęło się komplikować po globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku. Kryzys ten spowodował, że wielu przedsiębiorców zaczęło inwestować we franka szwajcarskiego, chcąc zabezpieczyć swój kapitał. W rezultacie wartość franka wzrosła gwałtownie względem wielu innych walut, w tym polskiego złotego.

To oznaczało, że polscy kredytobiorcy musieli płacić więcej za swoje raty kredytowe, ponieważ teraz ich dług był wyrażony w walucie, która stała się znacznie droższa. Dla wielu z nich skutkowało to drastycznym wzrostem miesięcznych rat, które często przekraczały ich możliwości finansowe.

Dodatkowo, wielu kredytobiorców twierdzi do dziś, że nie zostało odpowiednio poinformowanych o ryzyku, jakie wiąże się z zaciągnięciem kredytu w obcej walucie, dlatego sporo spraw frankowiczów trafiło do sądu.

Kluczowe decyzje sądowe w sprawie frankowiczów

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 2019 roku orzekł, że polskie sądy mogą anulować umowy o kredyt hipoteczny, jeżeli stwierdzą, że zawierają one niejasne klauzule. TSUE stwierdził również, że kredytobiorcy powinni być w pełni poinformowani o wszystkich ryzykach związanych z kredytem denominowanym w obcej walucie.

Co ciekawe, w kilku sprawach Sąd Najwyższy orzekł, że klauzule indeksacyjne, które pozwalały na przeliczanie rat kredytu według aktualnego kursu franka szwajcarskiego, były niezgodne z prawem. Stwierdzono, że były one niejasne i mogły wprowadzać kredytobiorców w błąd.

Ile spraw wygrali frankowicze?

Z danych, które zebrał Votum Robin Lawyers wynika, że w 2022 roku zapadło prawie 98% korzystnych dla frankowiczów wyroków. Osoby, które zaciągnęły zatem kredyt w szwajcarskiej walucie, masowo wygrywają z bankami. Dominującym rozstrzygnięciem przez sądy jest obecnie stwierdzenie nieważności umowy, dzięki temu frankowicze zostają zwolnieni z nieuczciwego zobowiązania kredytowego.

Kredyty denominowane w szwajcarskich frankach, które początkowo wydawały się Polakom atrakcyjne ze względu na niższe stopy procentowe, przyniosły nieoczekiwane problemy po gwałtownym wzroście wartości franka szwajcarskiego w stosunku do polskiego złotego. Analizując zapisy w umowie, wielu frankowiczów doszło do wniosku, że niektóre z nich były niezgodne z prawem lub sformułowane w sposób niejasny. Sytuacja ta doprowadziła do tego, że sporo kredytobiorców postanowiło skierować sprawę do sądu. W 2022 roku frankowicze wygrali prawie 98% spraw sądowych.