Czy zawsze opłaca się unieważnić umowę frankową?

czy zawsze oplaca sie uniewazniac umowe frankowa

Na początku XXI wieku wiele osób decydowało się na kredyt w obcej walucie. Rozwiązanie wydawało się wówczas niezwykle korzystne – niższe oprocentowanie niż w przypadku kredytu w złotówkach, stosunkowo niskie raty, a także możliwość dostania wyższej kwoty kredytu, która umożliwiała zakup wymarzonej nieruchomości. Nic więc dziwnego, że około 700 000 tysięcy Polaków zdecydowało się na wzięcie kredytu frankowego, zarówno indeksowanego, jak i denominowanego. Obecnie coraz więcej Frankowiczów podejmuje kroki unieważniające umowę zawartą przed laty z bankiem, z powodu niedozwolonych zapisów. Czy zawsze się to opłaca?

Kredyt we frankach – co zrobić, aby unieważnić umowę?

Aby unieważnić umowę kredytu frankowego, należy złożyć do właściwego Sądu stosowny pozew. Podstawą roszczenia o stwierdzenie nieważności umowy w całości będzie rzetelna ocena umowy, regulaminu i ewentualnych aneksów. Analizę umowy warto powierzyć doświadczonej kancelarii specjalizującej się w sprawach frankowych . Oprócz tego warto w pozwie zwrócić uwagę na niezrozumiałość warunków zaciągnięcia i spłaty kredytu waloryzowanego do waluty obcej (niejasne zapisy dotyczące stosowanego przez bank kursu walutowego i sposobu przeliczania rat ze złotówek na franki szwajcarskie), brak informacji na temat wysokości zadłużenia, rat, odsetek i prowizji, a także brak wzmianki o możliwym ryzyku walutowym. Ponadto pozew musi w sposób klarowny opisywać nie tylko okoliczności faktyczne, lecz także prawne.

Warto nadmienić, że pozew o unieważnienie umowy kredytowej pomiędzy frankowiczem a bankiem podlega stałej opłacie sądowej, która wynosi 1000 złotych.

Unieważnienie kredytu we frankach – skutki

Konsekwencją unieważnienia umowy kredytu frankowego przez sąd jest uznanie jej za nieważną w całości i nigdy nie zawartą. W związku z tym obie strony postępowania muszą zwrócić sobie to co wzajemnie świadczyły. Kredytobiorca ma prawo żądać zwrotu kwoty (w złotówkach i/lub we frankach) wpłaconej na rzecz banku do początku zawarcia umowy. Bank natomiast rości sobie prawo do zwrotu kwoty wypłaconego Frankowiczowi kapitału.

Unieważnienie umowy frankowej – czy zawsze się opłaca?

Odpowiedź jest tylko jedna – tak. Unieważnienie kredytu w obcej walucie to dobre rozwiązanie w szczególności dla tych kredytobiorców, którzy dokonali nadpłat kredytu. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy przez sąd, nie będą już musieli zwrócić bankowi żadnych należności. Co więcej, w takim przypadku to bank będzie musiał zwrócić im kwotę nadpłaty powyżej wpłacony kapitał. Dodatkowo mogą wykreślić hipotekę z księgi wieczystej nieruchomości.

Czy każdy Frankowicz ma jednak szansę na unieważnienie umowy zawartej z bankiem? Wyroki w sprawach frankowych bywają zazwyczaj dwojakiego rodzaju – albo Sąd stwierdza nieważność umowy w całości, albo dokonuje tzw. “odfrankowienia” umowy, czyli uznaje, że określone klauzule są bezskuteczne względem kredytobiorcy. Sprawy frankowe . W niektórych, dość rzadkich przypadkach, lepszym wyjściem może okazać się właśnie “odfrankowienie” umowy kredytowej. O tym, która możliwość jest lepsza dla naszego Klienta decydujemy zawsze wspólnie przed złożeniem pozwu do sądu.

Podsumowując, złożenie pozwu o unieważnienie umowy kredytu frankowego to bardzo opłacalne wyjście. Niemal każda umowa frankowa zawarta przed laty z bankiem zawiera klauzule niedozwolone. Korzyści dla Frankwiczów z wygrania sprawy są niezwykle duże – często bowiem dochodzi do anulowania aktualnego saldo zadłużenia i do zwrotu przez bank nadpłaty w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Z tego powodu warto jak najszybciej wytoczyć sprawę przeciwko bankowi.

Podejmij decyzję. Wygraj z bankiem!