Ugoda z bankiem PKO BP jednak nie dla wszystkich Frankowiczów?

Już na początku problemy?

Może się już wkrótce okazać, że osoby liczące na zawarcie szybkiej ugody z bankiem PKO BP mogą się rozczarować. Szczególnie te, które zawarły w pierwszej kolejności umowę o kredyt złotowy, a dopiero później przewalutowały go na kredyt we frankach szwajcarskich.

Przypadek Pana Macieja, o którym pisze: https://subiektywnieofinansach.pl/frankowicz-maciej-wyciaga-do-banku-reke-na-zugode-i-dostaje-kosza/ wskazuje, że jednak nie wszyscy Frankowicze mogą liczyć na ugodowe załatwienie sprawy frankowej. Pan Maciej po 10 miesiącach od podpisania umowy przewalutował swój kredyt złotowy na kredyt frankowy, i bank uznał, że nie przewiduje możliwości zawarcia z nim ugody przedsądowej. W zasadzie nawet nie przewidywał możliwości przeprowadzenia z nim mediacji.

Ugoda tylko dla potencjonalnych wygranych?

Można w takiej sytuacji pokusić się o stwierdzenie, że bank PKO B.P S.A zamierza przeprowadzać mediacje tylko z tymi kredytobiorcami, którzy mają duże prawdopodobieństwo wygrania sprawy w sądzie, a zatem są najbardziej dla banku ryzykowni. Koszty postępowania sądowego w przypadku przegrania sprawy o unieważnienia umowy kredytowej są wysokie szczególnie w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu (WPS) wynosi powyżej 200.000 zł.

W takim przypadku, jeśli bank przegra sprawę sądową będzie zobowiązany do zwrotu Frankowiczowi kwoty 10.800 zł, czyli kwoty ustalonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, ze względu na fakt, że ten musiał skorzystać z pomocy pełnomocnika profesjonalnego (adwokata lub radcy prawnego), aby wytoczyć powództwo.

Czy na pewno warto?

Jest to kolejny powód by rozważyć, czy ugodę z bankiem warto zawierać. Sugerujemy aby wcześniej przynajmniej wnikliwie zapoznać się z jednej strony – z warunkami proponowanymi przez bank w projekcie ugody, a z drugiej strony – z opinią i kalkulacją przygotowaną przez kancelarię specjalizującą się w prowadzeniu spraw frankowych.

W naszej kancelarii usługa ta jest bezpłatna, a pozwoli Państwu spojrzeć na swoją sprawę z innej perspektywy. Szczególnie, że zdecydowanie nie leży w interesie banku uświadamianie Frankiewicza o tym, co mógłby uzyskać kierując do sądu sprawę przeciwko bankowi o unieważnienie umowy kredytowej (lub jej tzw. „odfrankowienie”).

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi wpisami dotyczącymi ugody z bankiem PKO B.P S.A.

https://www.kredytwefranku.pl/ugoda-dla-frankowiczow/

oraz

https://www.kredytwefranku.pl/ostroznie-ugoda-z-bankiem/

Szczególnie, że (o czym warto pamiętać) warunki przewalutowania kredytu proponowane przez banki są o wiele mniej korzystne niż to co mogą Państwo uzyskać na podstawie wyroku sądowego.

 

Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości.

Zapraszamy do kontaktu,

Karolina Jabłkowska-Byrska, radca prawny, 600986727, kj@kredytwefranku.pl