Co zrobić, gdy bank wypowie umowę kredytu we frankach?

kredyt we frankach

Utrata stałego źródła dochodu czy nagła choroba to jedne z najczęstszych przyczyn problemów finansowych. Również rosnące ceny produktów i usług oraz różnego rodzaju zdarzenia losowe (np. wypadek), mogą prowadzić do poważnych kłopotów i zaciągania kolejnych pożyczek przez Frankowiczów. W przypadku, gdy kredytobiorca nie spłaca regularnie comiesięcznych rat kredytu we frankach oraz rośnie jego zadłużenie, bank może wypowiedzieć umowę. Jakie są tego skutki? Jakie kroki powinien podjąć Frankowicz, gdy dostanie wypowiedzenie umowy frankowej?

 

Wypowiedzenie umowy przez bank – przebieg procesu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bank może wypowiedzieć umowę kredytu w sytuacji, gdy Frankowicz nie dotrzymał warunków jej udzielenia (termin wypowiedzenia wynosi 30 dni). Jeśli zatem zalega on ze spłatą rat kredytu, bank wzywa go do uregulowania zadłużenia, wyznaczając termin (będą to co najmniej 2 tygodnie). Istotnym momentem jest dzień odebrania pisma informującego o wypowiedzeniu umowy kredytu we frankach szwajcarskich. Dlaczego? Ponieważ od tej chwili kredytobiorca ma czternaście dni roboczych na złożenie w sądzie wniosku o restrukturyzację zadłużenia. W tym czasie powinien podjąć odpowiednie kroki – skompletować potrzebne dokumenty, sporządzić odpowiednie pismo do sądu itd.

Zwykle bank godzi się na restrukturyzację zadłużenia. Wówczas dochodzi do zmiany terminów spłaty kredytu lub warunków zawartych w umowie. Co jednak w sytuacji, gdy wniosek kredytobiorcy zostanie odrzucony?

 

Wypowiedzenie umowy przez bank – skutki

Wypowiedzenie umowy kredytu we frankach przez bank oznacza, że kredytobiorca jest zobowiązany do natychmiastowej jego spłaty. Przy czym kwota do uregulowania może być wyższa od kwoty zaciągniętego kredytu. Dlaczego? Ponieważ pozostałe do spłaty zobowiązanie może być przeliczane na złotówki według aktualnego kursu waluty obcej (w tym przypadku franka szwajcarskiego).

Jeśli Frankowicz nie odda w wyznaczonym terminie należności, bank wystąpi do sądu z pozwem o zapłatę. Bardzo często kończy się to utratą nieruchomości oraz przejęciem jej na własność przez bank.

 

Wypowiedzenie umowy kredytu frankowego przez bank – co zrobić w takiej sytuacji?

Jeśli porozumienie z bankiem jest niemożliwe, a kredytobiorca nie jest w stanie zwrócić pieniędzy, które otrzymał w ramach kredytu, wówczas sprawa trafia do sądu. Ale spokojnie – akurat w przypadku umowy kredytowej we frankach szwajcarskich, proces sądowy to dobre rozwiązanie. Dlaczego? Ponieważ Frankowicz może wnieść o oddalenie powództwa, a więc uznanie przez sąd, że roszczenie dochodzone przez bank, mu się nie należy np. w związku z zawartymi w umowie klauzulami abuzywnymi.

Podsumowując, niemal każda umowa frankowa podpisana z bankiem zawiera niedozwolone postanowienia. Oznacza to, że kredytobiorcy mogą starać się o jej unieważnienie, nawet w przypadku wypowiedzenia przez bank. Osoby, które chcą dochodzić swoich roszczeń, powinny skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii frankowej. Adwokaci pomogą uzyskać jak najkorzystniejszy dla klienta wynik.

Zapraszamy do kontaktu.