Kredyt frankowy – obrona dłużnika

kredyt frankowy - obrona dłuznika

Na początku lat 2000 wiele osób decydowało się na zaciągnięcie kredytu we frankach szwajcarskich, na zakup wymarzonej nieruchomości. Takie rozwiązanie wydawało się wówczas niezwykle korzystne dla kredytobiorców ze względu na kurs franka szwajcarskiego (wynosił około 2 zł), niskie oprocentowanie i możliwość uzyskania wyższej kwoty kredytu hipotecznego niż w przypadku kredytu w złotówkach. Niestety z czasem okazało się, że umowy kredytowe podpisane z bankiem zawierały w swojej treści tzw. klauzule abuzywne, które w rażący sposób naruszały interesy frankowiczów. Nagły wzrost ceny franka szwajcarskiego do złotego oraz naliczanie przez instytucje finansowe dodatkowych opłat, przyczyniło się w znaczący sposób do pogorszenia spłacalności kredytu hipotecznego i rosnącego zadłużenia wielu kredytobiorców. Osoby, które w trakcie podpisywania umowy kredytowej z bankiem, nie zostały poinformowane dokładnie o istniejących warunkach, mogą dochodzić roszczeń na drodze sądowej. W tym celu należy podjąć współpracę z profesjonalną kancelarią frankową.

Obrona frankowiczów

Frankowicze mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej z tytułu klauzul abuzywnych. Niedozwolone postanowienia umowne związane są przede wszystkim z mechanizmem przeliczania rat na podstawie kursu waluty franka szwajcarskiego. W momencie zawierania kredytu frankowego, kredytobiorca nie wiedział, że będzie zobligowany do spełniania świadczeń zależnie od woli banku. Niejasne warunki umowy są zatem sprzeczne z dobrymi obyczajami.

W związku z nieczytelną umową kredytu frankowego, dłużnik może skorzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii. W tym celu kredytobiorca powinien dostarczyć umowę frankową podpisaną z instytucją finansową, która zostanie dokładnie przeanalizowana przez adwokatów. Jeżeli w umowie rzeczywiście znajdują się klauzule niedozwolone, następnym krokiem będzie wybranie jak najlepszej strategii obrony przez kancelarię frankową. Adwokaci wraz z klientem podejmą decyzję o ubieganie się o unieważnienie umowy kredytowej lub odfrankowienie. Kolejny etap to złożenie pozwu do sądu. W trakcie rozprawy sądowej, frankowicz może liczyć na wsparcie i doradztwo profesjonalistów.

Unieważnienie umowy kredytowej – na czym polega?

Unieważnienie umowy kredytowej oznacza, że taka umowa jest nieważna i nie ma mocy prawnej, ponieważ jest niezgodna z przepisami. Czym skutkuje wydanie takiego orzeczenia przez sąd? Dłużnik może ubiegać się o zwrot wszystkich środków, które zostały przez niego wpłacone na rzecz banku po zawarciu umowy kredytu frankowego. Będą to nie tylko raty kapitałowe, lecz także odsetki czy opłaty za ubezpieczenie kredytowe.

Odfrankowienie kredytu – na czym polega?

Unieważnienie umowy kredytowej nie jest jedynym rozwiązaniem, na jakie może zdecydować się frankowicz. Innym narzędziem będzie odfrankowienie kredytu. Co to oznacza? Przewalutowanie kredytu to zmiana kredytu frankowego na kredyt złotówkowy. Sąd wykreśla z umowy frankowej niedozwolone przeliczenia walutowe. W związku z tym bank jest zobowiązany do zwrócenia kredytobiorcy nadpłaty kredytu z odsetkami oraz wyliczenia oprocentowania i rat w oparciu o kwotę kredytu wypłaconego w złotówkach.

Podsumowanie

Kredyt we frankach szwajcarskich z biegiem lat okazał się nie być korzystnym rozwiązaniem. Dla wielu kredytobiorców umocnienie CHF wiązało się ze zwiększeniem zobowiązań kredytowych względem banku, co z kolei doprowadziło wielu dłużników do problemów finansowych. Osoby, które chcą dochodzić swoich praw w związku z niedozwolonymi klauzulami zawartymi w treści umowy kredytowej, powinny skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokatów. Kancelaria frankowa z Opola przeanalizuje za darmo umowę frankową dłużnika, wybierze najlepszą strategię obrony, a także będzie reprezentować klienta przed sądem.