Bank PKO BP ogłosił start programu ugód dla Frankowiczów

„Od dziś nasi klienci będą mieli konkretne rozwiązanie, które pozwoli im szybko i definitywnie rozwiązać problem kredytu walutowego” – powiedział prezes PKO Banku Polskiego Jan Emeryk Rościszewski. Zatem największy bank w Polsce rusza z programem ugód z frankowiczami.

Ale czy na pewno warto taką ugodę zawrzeć?

Właśnie – oto jest pytanie. I przede wszystkim należy się zastanowić, dlaczego bank wychodzi z masową propozycją ugód, jeśli umowy kredytowe we frankach szwajcarskich udzielane przez banki są (zdaniem przedstawicieli banków) prawnie wiążące i nie zawierają żadnych klauzul niezgodnych z prawem?

„To rozwiązanie kosztowne dla banku, ale bardzo wszystkim potrzebne. Utworzyliśmy rezerwę w wysokości 6,7 miliarda złotych, która zabezpiecza środki finansowe na ugody, i jesteśmy gotowi, aby zawierać porozumienia z naszymi klientami. Mamy około 100 tysięcy umów frankowych, które – przypominam – są prawnie wiążące. Były zawierane zgodnie z obowiązującymi regulacjami– mówił prezes PKO Banku Polskiego Jan Emeryk Rościszewski.

Czy zatem jeśli treść umów frankowych – w tym, klauzul indeksacyjnych lub denominacyjnych – jest w całości zgodna z prawem, to powstaje pytanie – dlaczego bank PKO BP postanowił zaproponować wszystkim osobom posiadającym kredyt w frankach szwajcarskich bezpłatną zamianę waluty kredytu z CHF na PLN, a dodatkowo jeszcze rozliczyć kredyt tak, jak gdyby był on od początku kredytem złotowym? Zapewne wynika to wyłącznie z dobroduszności zarządu spółki.

Wszystkiemu winni są prawnicy (pośrednicy)

Prezes Powszechnej Kasy Oszczędności wskazał przy tym, że do zawarcia ugody zachęca wszystkich klientów PKO BP i dodał:

„Na koniec pierwszego półrocza tego roku mieliśmy około 9 tysięcy postępowań sądowych. Ich uczestnicy korzystają z pośredników prawnych, którzy zarabiając na tym procesie, będą zniechęcać naszych klientów do ugodowego rozwiązania sporu. Z tego powodu zainteresowanie ugodami w tej grupie będzie prawdopodobnie niższe niż w przypadku pozostałych klientów”.

Po tak nieprzychylnej prawnikom wypowiedzi prezesa Rościszewskiego, należy podkreślić (i mocno sugeruję o tym pamiętać w chwili podpisywania ugody z bankiem – czy to z PKO BP, czy mBank, Millennium Bank, Santander, ING Bank Śląski, Raiffeisen Bank), że ugoda zawarta z bankiem (i to już z całą pewnością na etapie przedprocesowym) nie będzie dla Państwa nawet w przybliżeniu tak korzystna, jak stwierdzenie nieważności umowy, czy nawet jej tzw. „odfrankowienie” na mocy wyroku sądowego.

Proszę również pamiętać, że potocznie nazywane „odfrankowienie” umowy, czyli przeliczenie kredytu (z uwagi na zawarcie klauzul niedozwolonych tzw. abuzywnych) na złotowy po wyeliminowaniu powiązania do waluty jest dokonywane na dużo korzystniejszych warunkach na mocy wyroku sądowego, niż w ugodzie zawartej z bankiem.

A tak na marginesie chciałbym tylko przypomnieć (w odniesieniu do słów Pana Prezesa), że to własnie dzięki prawnikom wyszło na jaw, że klauzule zawarte w umowach kredytowych (denominowanych i indeksowanych) są nieuczciwe i niezgodne z prawem.

Od kiedy przewalutowanie kredytu?

Ostatecznie chciałabym jeszcze zwrócić Państwa szczególną uwagę na ważną kwestię okresu za jaki przewalutowanie ma zgodnie z zawartą ugodą nastąpić.

Przewodniczący KNF sugerował prawie rok temu, by banki przeliczyły klientowi kredyt w taki sposób, jakby od początku został on udzielony w złotych, a nie w walucie obcej. To oznacza przewalutowanie kredytu po kursie z dnia zaciągnięcia, np. 2,30 zł, 2,50 zł itd.

Co ważne, przewalutowanie zgodnie z założeniem KNF dotyczy nie tylko części kredytu pozostałego do spłaty, ale całego od chwili zawarcia umowy, a więc również rozliczenia spłaconych już rat i zwrócenia frankowiczowi różnicy wynikającej z różnicy kursowej.

Natomiast z doświadczenia wiem, że banki proponują Klientom przewalutowanie kredytu tylko za okres pozostały jeszcze do spłaty. A taką propozycję z całą stanowczością należy uznać za niekorzystną i odmówić zawarcia ugody na takich warunkach.

czytaj więcej: https://tvn24.pl/biznes/pieniadze/kredyty-we-frankach-prezes-pko-bp-jan-emeryk-rosciszewski-o-ugodach-z-frankowiczami-5438243

Nasza rada

Jeśli rozważają Państwo zawarcie ugody z bankiem PKO BP (albo jakimkolwiek innym), sugeruję aby przed podpisaniem ugody z bankiem na etapie przedprocesowym, skonsultować jej treść z prawnikiem posiadającym wiedzę i doświadczenie w sprawach frankowych.

W razie pytań, zachęcam do kontaktu.

Karolina Jabłkowska-Byrska, radca prawny