Kiedy skuteczność ma znaczenie
Unieważnij kredyt frankowy
Previous slide
Next slide

Unieważnienie kredytu we frankach

Czy ma Pan umowę kredytową we frankach szwajcarskich, którą chciałby Pan anulować? Możemy Państwu w tym pomóc. Nasza usługa anulowania umowy kredytowej ma na celu pomóc Państwu w szybkim i skutecznym wyjściu z umowy.

Odfrankowienie
kredytu

W dużym uproszczeniu „odfrankowienie” kredytu polega na wyeliminowaniu z umowy niedozwolonych postanowień oraz utrzymanie jej w mocy w pozostałym zakresie, zachowując warunki w niej określone, w tym oprocentowania i marży.

Honorarium
Kancelarii

Kiedy potrzebują Państwo pomocy prawnej, chcą Państwo skorzystać z usług kancelarii prawnej, która ma doświadczenie i zasoby, aby wykonać zadanie prawidłowo. W naszej kancelarii oferujemy kompleksowe usługi prawne i trzy różne struktury opłat, aby dopasować się do Państwa potrzeb.

Wyroki
frankowe

Jeśli chodzi o spory sądowe dotyczące franków, potrzebują Państwo pomocy doświadczonych profesjonalistów, aby dobrze wykonać swoją pracę. mamy zespół wysoko wykwalifikowanych adwokatów, którzy doskonale znają się na tego typu sprawach.

Kancelaria frankowa Opole i Gliwice

„Aktualnie nasza kancelaria prowadzi sprawy sądowe przeciwko wszystkim największym bankom, które udzielały kredytów we frankach szwajcarskich (indeksowanych i denominowanych), tj. m.in. PKO BP SA (w tym Nordea Bank SA), ING BŚ, MBank SA, Getin Noble Bank SA, Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce (w tym EFG Eurobank Ergasias [Polbank]), Santander Bank Polska SA, Bank Millenium SA.

Sprawy sądowe są prowadzone przez nas na Opolszczyźnie, ale także i przed Sądem Okręgowym w Warszawie, w którym w kwietniu tego roku powstał dedykowany wydział do rozpoznawania spraw frankowych.
Zajmujemy się także analizą i doradztwem Klientom w zakresie propozycji ugodowych przedstawionych im przez banki na etapie przedprocesowym, czyli w postępowaniu przedsądowym mającym na celu podjęcie próby polubownego załatwienia sprawy.

Zapraszam do kontaktu – z przyjemnością wytłumaczę Państwu sposób postępowania w sprawie o unieważnienie kredytu we frankach szwajcarskich.”

Unieważnimy Państwa umowę frankową

Nasza kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń w związku z niedozwolonymi (abuzywnymi) klauzulami znajdującymi się w umowach kredytowych indeksowanych lub denominowanych do waluty franka szwajcarskiego i naruszających interesy konsumentów.

Dochodzimy także roszczeń z tytułu nadpłaconych rat czy wszelkich opłat okołokredytowych uiszczonych w związku z zawarciem umowy, np. ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, czy prowizji.

Pierwszorzędną wartością jest dla nas indywidualne podejście do Klienta oraz kompleksowa pomoc świadczona na każdym etapie sprawy. Zadbamy o Państwa interes.

Zapraszamy do kontaktu. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy przygotować niezbędne dokumenty. Wystarczy tylko się z nami skontaktować – resztę zrobimy za Państwa.

Co można uzyskać pozywając Bank ?

1. UnieważniENIE KREDYTU

Sąd stwierdza nieważność całej umowy (a nie tylko przeliczeń walutowych), w związku z tym strony muszą zwrócić sobie to co wzajemnie świadczyły. Bank musi zwrócić klientowi wszystkie zapłacone przez niego kwoty, od chwili zawarcia umowy do dnia wyroku, a kredytobiorca musi zwrócić bankowi kwotę wypłaconego kredytu w PLN (samego kapitału, bez odsetek). Konsument może także w tym przypadku podnieść przedawnienie roszczeń banku.

 

2. Tzw. "odfrankowanie" kredytu

Umowa nadal obowiązuje do dnia w niej określonego, ale sąd wykreśla z niej niedozwolone przeliczenia walutowe, a kredyt trakotwany jest tak, jak gdyby od początku był kredytem złotowym. W związku z tym bank musi:

  • zwrócić nadpłatę wraz z odsetkami,
  • wyliczyć raty w oparciu o kwotę kredytu wypłaconego w PLN oraz oprocentowania wynikające z umowy.

Każdą czynność wykonujemy w Państwa imieniu w związku z czym, nawet Państwa obecność na rozprawach nie jest konieczna.
Informujemy Państwa niezwłocznie o wszystkich postępach w sprawie, a Państwa aktywność ogranicza się jedynie do podpisania pełnomocnictwa procesowego dla kancelarii oraz przygotowania dokumentów, które również pomagamy skompletować.

A może otrzymali Państwo z sądu nakaz zapłaty? Bank wypowiedział umowę kredytową?

Zdecydowanie radzimy nie czekać, aż pojawi się komornik. Mają Państwo tylko 14 dni, aby się odwołać i walczyć o wygraną.
Aby porozmawiać ze specjalistą należy jedynie wypełnić i wysłać poniższy formularz, albo skontaktować się z nami telefonicznie.
Z przyjemnością pomożemy uwolnić się od długu.

Podejmowanie czynności prawne
Oferujemy kompleksową reprezentację i obsługę państwa sprawy:
Kredyt we franku
Przed

POSTĘPOWANIE PRZEDSĄDOWE Sporządzenie bezpłatnej opinii prawnej. Negocjacje z bankiem w imieniu Klienta.

Kredyt we franku
W trakcie

SPRAWA SĄDOWA Założenie sprawy w sądzie. Reprezentacja Klienta na wszystkich rozprawach sądowych, aż do uzyskania prawomocnego wyroku.

Kredyt we franku
Po

REALIZACJA WYROKU Reprezentacja podczas ustaleń z bankiem dotyczących terminu i sposobu realizacji postanowień zawartych w wyroku.

Bezpłatny kalkulator frankowy​

Nadpłata kredytu? Tak, to możliwe.

W kilku minut dowiesz się, czy warto pozwać bank.

Jedyne co należy zrobić, to skontaktować się z nami.
Resztę zrobimy sami.

Formularz kontaktowy

Opinie prawne

Kancelaria frankowa jest firmą świadczącą profesjonalne usługi prawne. Zapewniamy naszym klientom fachowe doradztwo i reprezentację we wszystkich aspektach prawa frankowego. Pomożemy Ci poczuć się pewnie i mieć kontrolę, gdy masz do czynienia ze skomplikowanym systemem prawnym. Nasz zespół ekspertów poprowadzi Cię przez każdy etap procesu, zapewniając podjęcie najlepszych decyzji dla Twojego biznesu.

120 ważnych sekund dla Frankowicza

Najczęściej zadawane pytania

Prowadzimy sprawy sądowe o unieważnienie w całości umowy kredytowej zawartej w CHF. Przed wszczęciem postępowania sądowego, przeprowadzamy z bankiem mediacje w celu uzyskania jak najkorzystniejszej ugody dla naszego Klienta.

Tak, analiza umowy i wyliczenie potencjalnej korzyści z wygrania sprawy sądowej są bezpłatne.

Posiadamy 3 elastyczne warianty rozliczeniowe z kancelarią. Klient wybierający wariant przewidujący najniższą opłatę wstępną uiszcza w dniu zawarcia umowy kwotę 2460 zł i jest to jedyna wpłata na rzecz kancelarii aż do prawomocnego zakończenia sprawy sądowej. Po wygranej pobieramy honorarium dodatkowe w wysokości od 13-18% od uzyskanej korzyści.

Aktualnie ok. 2,5 roku.

Aktualnie zdecydowanie odradzamy przewalutowanie kredytu z CHF na PLN. Statystycznie ok 95% spraw frankowych jest wygrywanych przez kredytobiorców, a korzyść z wygranej sprawy o unieważnienie umowy w całości jest nieporównywalnie większa. Co ważne, zważywszy na aktualną wysokość stóp procentowych oraz wysokość WIBORU, przewalutowanie kredytu na PLN jest tym bardziej niekorzystne.

Zależy od propozycji banku, a te bywają bardzo różne. Nigdy natomiast zawarcie ugody z bankiem (szczególnie na etapie przedprocesowym) nie będzie tak korzystne, jak wygranie sprawy sądowej.

Na tym, że kredytu zostaje uznany za nieważny od samego początku, tj. od chwili jego zawarcia, a więc nigdy nie istniał. Strony zwracają sobie wzajemnie wszystko co świadczyły przez lata trwania umowy.
Bank nie może żądać niczego poza zwrotem wypłaconego kapitału, a więc nie może żądać od kredytobiorcy ŻADNYCH odsetek.

Nie warto. Z całą stanowczością. A już na pewno nie przed wszczęciem postępowania sądowego, ponieważ propozycje ugodowe banków są dużo korzystniejsze po złożeniu pozwu do sądu.